Terug naar het overzicht

Meedenken Achter de Waag

Achter de Waag is een versteende plek. Daarom maken we het plein groener en mooier. Omdat Achter de Waag een belangrijke plek in de stad is, kijken we verder dan alleen maar ‘vergroenen’. We bekijken ook de randen van het plein. We hebben samen met partners een visie opgesteld waarin we de toekomst van Achter de Waag hebben beschreven.

Water en groen zijn belangrijk in de visie. Net als een gezellige uitstraling van het plein. In de visie die de gemeente met partners heeft gemaakt, hebben we rekening gehouden met de verschillende belangen. In de film leggen we de visie uit.

U kunt hieronder reageren op de visie. Mist u nog iets? Laat het ons in een reactie weten. U kunt ook antwoord geven op de volgende vraag:

Vraag Groener Achter de Waag

Welke van de 3 onderdelen vindt u het belangrijkst voor het plein?

Maak een keuze.

De reacties gebruiken we als informatie voor het ontwerp. U kunt tot en met 30 september reageren.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Meer informatie over het project vindt u op de projectpagina Groener Achter de Waag.

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.

Bent u iets van plan op of vlakbij Achter de Waag?

Bent u van plan om eind 2021 of begin 2022 iets op of vlakbij het plein Achter de Waag te organiseren? Dan hoort de gemeente graag van u zodat we uw plan en onze werkzaamheden om het plein groener te maken zoveel mogelijk op elkaar af kunnen stemmen. Bel ons of stuur een e-mail om dit samen te bespreken.

Paul Abels
Schreef op 14 september 2021 om 11:10
Bij het herinrichten van het plein achter de Waag moet absoluut rekening worden gehouden met het rijksmonument Waag. Het plein erachter is in 1667 speciaal gecreëerd ten behoeve van die Waag en maakt dus integraal onderdeel uit van het monument. Functie was handel. Er zal recht gedaan moeten worden aan dit voor Nederland unieke samenstel van plein en waag. Dus wel kleinhandel (vaste boeken-, planten-, kaas-markt etc) maar geen fietsenstalling, overdadige bomenaanplant etc. De monumentenwet moet hierin leidend zijn.
Gemeente Gouda
Reageerde op Paul Abels op 17 september 2021 om 10:12
Dag Paul, we houden rekening met het monument Waag en de functie van het plein bij de uitwerking van de visie in een ontwerp.
Rob Schroder
Schreef op 12 september 2021 om 16:31
Fiets parkeren is belangrijk voor de 2 marktdagen. Ik zou daarvoor weinig ruimte willen reserveren op het “Waagplein” en dan zonder nietjes, want dan is die plek ook te gebruiken voor andere activiteiten. Qua water vind ik de intieme vaarroute (kleine boten) belangrijk. Vraag is hoe dan de kruising met (kleine) vrachtwagens is te realiseren. Een ophaalbrug? Hoe groot en zwaar zijn de voorwerpen (bijv een podium) die men op het open plein zou willen plaatsen in het kader van bijzondere activiteiten. Waarschijnlijk zijn keuzes te maken en moet men accepteren dat er dan minder mogelijk is dan tot nu.
Jenny
Schreef op 6 september 2021 om 10:12
Graag (ook) ruimte voor fietsenstalling! Dat is er veel te weinig in de binnenstad. Vroeger werden de stallingsplekken achter de Waag veelvuldig gebruikt door fietsers, laat in ieder geval een deel daarvan graag terugkomen!
Gemeente Gouda
Reageerde op Jenny op 10 september 2021 om 11:18
Dag Jenny, fietsparkeren in de binnenstad heeft zeker onze aandacht. Achter de Waag neemt daarin een belangrijke plek in. Maar we kunnen fietsparkeren op Achter de Waag niet los zien van de hele binnenstad. Het is binnen dit project dan ook niet mogelijk daar een oplossing voor te zoeken. Zeker totdat er voor het fietsparkeren in de binnenstad nieuw beleid is vastgesteld, blijft het parkeren van fietsen Achter de Waag mogelijk. Wel gaan we op tijdstippen dat er weinig fietsen worden geparkeerd het fietsparkeren structureren. Daarvoor nemen we in het ontwerp 25, uitneembare, fietsnietjes, mee. Fietsnietjes zijn hekjes in de vorm van een halve rechthoek (een nietje) waar een fiets tegenaan gezet kan worden. Deze fietsnietjes zijn genoeg voor 50 fietsen. We zullen de gebruikers vragen om in eerste instantie daar hun fiets te stallen.
Marie (2)
Schreef op 4 september 2021 om 21:16
Ik kan bovenstaande peiling niet invullen, want ik kies voor groen, water en ontmoeting. Het lijkt me dat er te weinig ruimte is voor een haven. Vanwege de peilverlaging wordt de Turfmarkt afgesloten. Is daar rekening mee gehouden?
Gemeente Gouda
Reageerde op Marie (2) op 10 september 2021 om 11:17
Dag Marie, bij de verdere uitwerking van de visie houden we zeker rekening met de peilverlaging.
Marieke
Schreef op 3 september 2021 om 13:39
Oplossing voor de fietsen: een grote fietsenstalling op de Markt, maar dan ondergronds! Kan dat?
Gemeente Gouda
Reageerde op Marieke op 10 september 2021 om 11:18
Dag Marieke, fietsparkeren in de binnenstad heeft zeker onze aandacht. Achter de Waag neemt daarin een belangrijke plek in. Maar we kunnen fietsparkeren op Achter de Waag niet los zien van de hele binnenstad. Het is binnen dit project dan ook niet mogelijk daar een oplossing voor te zoeken. Zeker totdat er voor het fietsparkeren in de binnenstad nieuw beleid is vastgesteld, blijft het parkeren van fietsen Achter de Waag mogelijk. Wel gaan we op tijdstippen dat er weinig fietsen worden geparkeerd het fietsparkeren structureren. Daarvoor nemen we in het ontwerp 25, uitneembare, fietsnietjes, mee. Fietsnietjes zijn hekjes in de vorm van een halve rechthoek (een nietje) waar een fiets tegenaan gezet kan worden. Deze fietsnietjes zijn genoeg voor 50 fietsen. We zullen de gebruikers vragen om in eerste instantie daar hun fiets te stallen.
Theo Krins
Schreef op 2 september 2021 om 20:14
Mooi om een goede balans te hanteren tussen water, groen en verblijfsgebied. Zou er echter zeker geen fietsenstalling maken, dat doet afbreuk aan dit gebied!
Hans du Pré
Schreef op 2 september 2021 om 14:18
Wat een mooi signaal van de gemeente om het vaarrondje Turfmarkt - Zeugstraat - Achter de Kerk dichterbij te brengen met het doortrekken van de gracht over Achter de Waag. Dat sluit mooi aan op het besluit van de gemeenteraad om het sluisje in de Turfmarkt in 2014, gelijk met de afdamming van de Turfmarkt aan te leggen. Vijftien jaar wachten met het aanleggen van de gracht in Achter de Waag zou dan ook een groot gemis zijn. Het vervangen van de Sint Antheunisbrug in de Kleiweg zal door paalrot al eerder aan de orde zijn.
Christa Schut
Schreef op 1 september 2021 om 22:20
Mooi presentatie in de film. Ik word blij van deze plannen. Met name de combi van groenblauw. Prachtig. Tip m.b.t. fietsen in de stad. Het zou goed zijn duidelijke stallingsplekken te creëren rondom de centrumdriehoek en plaatsen van fietsen buiten deze daarvoor bestemde plekken te verbieden. In Den Haag werkt dit al. Tip 2. Nadenken over een fietscirculatieroute om de centrumdriehoek heen. Zou het Plein achter de Waag en de Markt fietsvrij kunnen worden?
Marieke
Schreef op 1 september 2021 om 22:08
Het is ook een mooi plein om een beeld te plaatsen. Gouda heeft weinig beelden. Een mooie moderne of klassieke Hollandse koe bijvoorbeeld, als verwijzing naar de kaas van de Waag en de koeien die hier altijd bij de veemarkt stonden. Een echt nieuw Gouds icoon zoals \"Us mem\' in Groningen.
Jansen
Schreef op 1 september 2021 om 22:00
Combineer water met ontmoeting en speelgelenheid voor kinderen: dunne fonteinstralen vanuit de grond die in boogjes spuiten. Hufterproof betonnen bankjes erbij in organische vormen voor volwassenen. Een feest voor jong en oud
Jack
Schreef op 1 september 2021 om 20:18
Groen? Grote kans dat dit een openbaar toilet gaat worden als de jeugd uit de kroeg komt. Ik zie het liefst dat het water weer ruimte krijgt. Aangevuld met heerlijke terrassen en een enkele monumentale boom.
Thijs Zuidam
Schreef op 1 september 2021 om 20:01
Mooie uitwerkingen hoor. Goed om met 3 scenario\'s te komen. Zorg wel dat het uiteindelijke plan financieel haalbaar is en een breed draagvlak krijgt. Want een haven in de Binnenstad of een Dieze 2 zoals in Den Bosch, daar heb je nogal wat geld voor nodig. En ja, hoge bruggen om er onder door te kunnen varen moeten niet te stijl worden voor mensen met een loop beperking. Vanuit de GAB Gouda zijn hierover al suggesties met de gemeente Gouda gedeeld.
Gemeente Gouda
Reageerde op Thijs Zuidam op 3 september 2021 om 09:35
Dag Thijs, de GAB heeft zeker een rol bij de uitwerking van de visie in concrete plannen.
Willem
Schreef op 1 september 2021 om 19:17
Doortrekken zeugwater naar turfmarktwater als absolute basisgedachte levert de stad veel op. Bij de verdere inrichting als vervolg hierop ook de omgeving betrekken. Mij stoort het leegstaande Rabopand en het verpauperde D-reizenpand. Bestaat de mogelijkheid om deze panden bij elkaar te trekken en daar bijv. een horecagelegenheid van te maken? Zo ontstaat een lange doorgaande buitengevel met evt. terras en verbinding naar het Waagplein.
Gemeente Gouda
Reageerde op Willem op 3 september 2021 om 09:36
Dag Willem, het initiatief voor samentrekken van panden ligt bij de eigenaren. De verantwoordelijkheid voor wat met panden gebeurt, ligt bij de pandeigenaren en daar heeft de gemeente weinig invloed op tenzij er misstanden zijn.
Marie
Schreef op 1 september 2021 om 18:10
Het plan voor achter de waag zou onderdeel moeten zijn van een groter integraal plan. Zodat parkeren voor fietsen in een bredere context opgelost kan worden.
Sjouk Engels
Schreef op 1 september 2021 om 17:30
U schrijft: Vraag Groener Achter de Waag. Waarom stelt u niet: Vraag Water Achter de Waag. U beïnvloedt al van te voren. Daarna vraagt u: Welke van de 3 onderdelen vindt u het belangrijks voor het plein: u beïnvloedt weer van te voren. Er is geen keuze voor een combi van Water en Groen of Water en Groen en Terras of Water en Terras. Een haventje wordt niet genoemd voor opstappen rondvaart Intieme Vaarroute. U vraagt de mening van de burger terwijl u van te voren die mening al beïnvloedt. Denk aan lange termijn wat water de gemeente kan opleveren (voorbeeld ‘s Hertogenbosch) en denk niet aan korte termijn en wat dit kost. Vrijetijdseconomie geeft aan dat de bestaande regeling van Z-H loopt tot 1 december a.s.
Gemeente Gouda
Reageerde op Sjouk Engels op 3 september 2021 om 09:38
Dag Sjouk, om het overzichtelijk te houden zijn we niet uitputtend in mogelijkheden. Wij zijn blij met alle reacties tot nu toe en die nog komen. Daaruit blijkt dat mensen juist combi’s interessant vinden en dat zij vrij antwoorden wat zij vinden. Dit was eerst een project vanuit het Groenfonds en dat betekent voornamelijk vergroenen. Snel bleek dat er meer wensen leefden in de samenleving, waaronder water. Daarom hebben we gekozen voor een visie, omdat niet alles tegelijk kan.
Thomas
Schreef op 1 september 2021 om 17:08
Tot nu toe zijn de zogenaamde verbeteringen in Gouda voor het parkeren van je fiets verslechteringen. Denk aan Bloemendaalzijde en nu ook centrumzijde van het station. Afschuwelijk. Moeilijk voor kleine mensen, kinderen, mensen met een handicap etc. Kortom voor ongeveer een kwart van de mensen of misschien nog wel meer onbruikbaar. Welke oplossing komt er voor de fietsen die straks niet meer achter de Waag kunnen staan? Leert de gemeente van eerder gemaakte fouten? En blijft het gebied minstens zo toegankelijk liefst nog beter toegankelijk voor mensen die gebruik maken van hulpmiddelen? Geen stijle bruggetjes enzo. Geen fouten zoals in Amersfoort. Zijn de GAB en andere belangengroepen van mensen met een handicap betrokken bij deze plannen?
Marieke
Schreef op 1 september 2021 om 16:31
Met nog maar één zwembad in de stad moet er voor de hete dagen meer plekken komen voor verkoeling. De waterkazen uit Alkmaar zouden prima passen achter de waag. Het lijkt mij een heerlijke plek om te spelen.
Donny
Schreef op 1 september 2021 om 14:57
Ik hoop dat in de uitwerking van de visie meer uitgesproken water en groen wordt ingebracht; geen kleine pleisters van groen en water, maar robuuste, stevige ingreoen die indruk maken. Waterspel (stromend water bv) in een groenblauwe setting geeft lijkt meer een echte trekker!
Nynke
Schreef op 1 september 2021 om 14:33
Het zou geweldig zijn als het groen (bij voorkeur groen met hoge leefwaarde voor insecten) gecombineerd kan worden met bewegend water dat ook voor kinderen fijn is. Een groene, waterrijke oase in het hartje van de stad.
Chris
Schreef op 1 september 2021 om 13:59
De optie extra water (berging) middels openbreken van de gracht zeug straat naar Turfmarktgracht lijk mij een goede optie. Daarnaast denk ik dat er nog wel voldoende mogelijkheden moeten zijn om je fiets te kunnen parkeren. Ik vind overigens wel dat er qua kwaliteit van openbare ruimte veel wordt geïnvesteerd in het centrum e.o. De motieven die de gemeente noemt (verstening, rommeltje, weinig groen) die kwaliteitsimpuls kan ook wel worden doorgetrokken naar de (rand)wijken. Zo wacht de Middenmolenplein in Goverwelle ook op een grondige renovatie zodat het daar ook aantrekkelijker is voor bezoekers en ondernemers. Meer groen en vernieuwing van bestrating en ondergrondse containers, is erg gewenst.
Sam
Schreef op 1 september 2021 om 12:39
Ik ben erg voor het groen gebruik, echter, ik denk dat het mooi zou zijn als dat groen ook een nut zou hebben. Zet in plaats van enkel decoratieve bomen er fruitbomen neer, en in plaats van (alleen) bloemetje ook kruiden in de bakken. Maak het een fijne plek om te zitten, maar ook een plek die gedeeld wordt door de inwoners van Gouda op een andere manier dan enkel samenkomen.
Stijn Dekker
Schreef op 1 september 2021 om 11:18
In verschillende steden, zoals bijvoorbeeld Zierikzee en Alkmaar, zijn er in en om het centrum leuke speelfonteinen. In de zomer is dit leuk voor kinderen, maar het is ook goed voor de verkoeling op de steeds vaker voorkomende hete dagen. Ben het verder wel eens met andere reageerders, dat er ook gedacht moet worden aan een (alternatieve) plek om fietsen voor bezoekers van de markt te stallen. Want op de foto / in de video wordt gedaan of het een rommel-pleintje is, maar dat is de huidige situatie. In het verleden stonden er gewoon fietsenrekken.
Jaap
Schreef op 1 september 2021 om 11:15
Een groene plek met water/bruggetje zoals in het filmpje was te zien. Terras zal niet populair worden, want schaduw in de middag(?) Fietsenstalling moet ook ergens een plekje krijgen.
Niels
Schreef op 1 september 2021 om 09:17
Op de pagina \'meedenken achter de waag\' zijn slechts drie opties aan te vinken. Er weinig. Ik mis de fietsenstalling. Ik snap dat een fietsenstalling een rommelig beeld kan geven, maar je moet ergens je fiets kwijt kunnen. Er zijn al zo weinig fietsenstallingen op en in de buurt van de markt.
Gemeente Gouda
Reageerde op Niels op 3 september 2021 om 09:39
Dag Niels, om het overzichtelijk te houden zijn we niet uitputtend in mogelijkheden. Wij zijn blij met alle reacties tot nu toe en die nog komen. Daaruit blijkt dat mensen juist combi’s interessant vinden die niet zijn aan te vinken. Er wordt veel aandacht gevraagd voor het stallen van fietsen. Dat nemen we dan ook zeker mee bij de uitwerking van de visie.
André
Schreef op 1 september 2021 om 09:01
Het is een erg vaag verhaal geworden. Het is volstrekt onduidelijk wat er nu gedaan gaat worden. Eerst is er in alle ideeën het water doorgetrokken, en dan wordt er richting het einde ineens gesproken over \"een regentuin\"? Achter de Waag heeft momenteel ook een belangrijke functie als toegang voor de Markt. Er staan zeker op Marktdagen veel fietsen, en er is geen geen andere goede plek dichtbij om die neer te zetten. Ik hoor daar een korte opmerking over, maar ik zie niets op de schetsen die getoond worden. Waar zet je als bezoeker van de warenmarkt je fiets neer zodat je met je boodschappen weer naar huis kan? Het verder weg terugdringen van stalling maakt het centrum ook weer minder aantrekkelijk om te bezoeken voor veel bewoners. Ik denk dat er heel wat meer met een fiets dan met een bootje naar het centrum zullen komen...
Gemeente Gouda
Reageerde op André op 3 september 2021 om 09:40
Dag André, er wordt veel aandacht gevraagd voor het stallen van fietsen. Dat is belangrijke informatie; ook uw bijdrage waarin u de markt en het centrumbezoek betrekt. De visie geeft een richting aan. De informatie die we krijgen, betrekken we bij de uitwerking van de visie in concrete plannen.
Elisabeth
Schreef op 1 september 2021 om 08:56
Spel, groen en water zijn goed te combineren met een speelfontein met mooi groen eromheen met bankjes

Laat een reactie achter

Vul uw naam in.
Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Vul uw e-mailadres in.
Vul een reactie in.
Ga akkoord met de voorwaarden.