Terug naar het overzicht

Mea Hiskes benoemd tot ereburger van Gouda

Foto van de zilveren erepenning

Op maandag 17 oktober 2022 ontving mevrouw M.E.A. (Mea) Hiskes de zilveren erepenning van de stad Gouda uit handen van burgemeester Pieter Verhoeve. Mevrouw Hiskes ontvangt de erepenning en de daarbij behorende titel ‘ereburger van Gouda’ uit grote waardering voor haar jarenlange inzet voor de stad.

Sinds 1992 is mevrouw Hiskes op verschillende manieren actief in Gouda. Zo was zij bestuurlijk actief in de medezeggenschapsraden en bewonersverengingen, de SIOM en de stichting Binnenstadservice. Mevrouw Hiskes was oprichter en bestuurslid van een netwerkclub voor startende ondernemers, een vereniging van Eigenaren en van het wijkteam Bloemendaal. Daarnaast was mevrouw Hiskes 10 jaar actief voor het CDA in Gouda, waarvan de laatste 8 jaar als raadslid.

Ook zette mevrouw Hiskes zich in voor de stichting Vrienden van het IJsselhuis en als fondsenwerver voor het Pauzelandschap Bolwerk. In 2018 was zij initiatiefnemer van de zeer succesvolle Samenloop voor Hoop. Als voorzitter van het Kernteam heeft zij veel Gouwenaars op de been gekregen voor het goede doel. Aan de sponsorloop voor het KWF kankerbestrijding liepen meer dan duizend Gouwenaars mee. 

De afgelopen 5 jaar was mevrouw Hiskes bestuurlijk actief voor de Goudse Kaasmarkt en heeft zij er mede aan bijgedragen dat de kaasmarkten een gezonde basis hebben gekregen. Haar laatste succes en aanwinst voor Gouda was de realisatie van de piano op het station van Gouda. Haar inzet kenmerkt zich door haar passie, doorzettingsvermogen, eigenzinnigheid en vermogen om anderen mee te krijgen.

Zilveren erepenning

De zilveren erepenning is een hoge stadsonderscheiding. De penning wordt sinds 1939 in zeer bijzondere gevallen toegekend als blijk van grote waardering en dankbaarheid aan mensen die veel voor Gouda doen. De ontvanger van de zilveren erepenning wordt ingeschreven in het register van ereburgers van de stad Gouda.