Terug naar het overzicht

Lokale gevolgen corona in beeld met Goudse coronamonitor

Update 3 juni 2021: De coronamonitor is bijgewerkt: Goudse coronamonitor versie mei 2021.

Het is inmiddels een jaar geleden sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland. De sociale, economische en financiële gevolgen van het virus zijn groot. Ook in Gouda. Om een goed beeld te krijgen van de gevolgen voor Gouda is de Goudse coronamonitor ontwikkeld. De monitor toont op een duidelijke manier de impact van corona op verschillende thema’s zoals financiën, economie, gezondheid en veiligheid.

Burgemeester Verhoeve: “Het is belangrijk om een goed beeld te hebben en te houden op de effecten van corona in onze stad. Eind 2020 heeft ook de gemeenteraad aangegeven behoefte te hebben aan een Gouds beeld van de gevolgen op verschillende thema’s. De Goudse coronamonitor helpt daarbij. Via periodieke updates blijven we de impact monitoren en kunnen we als college weloverwogen keuzes maken en prioriteiten stellen.”

Uniek in Nederland

In Nederland zijn diverse coronamonitors verschenen, maar de Goudse variant is uniek. De Goudse monitor geeft net als de andere monitors op een overzichtelijke manier inzicht in de impact, maar combineert dit ook met financiële gegevens van de gemeente zelf. Bovendien is er gebruik gemaakt van gegevens uit enquêtes onder ondernemers (Gouda Onderneemt) en inwoners (Stadspeiling). 

Gevolgen coronamaatregelen

De coronamonitor brengt de gevolgen van verschillende thema’s in beeld. Deze thema’s zijn gezondheid, sociaal, economie, maatschappelijk, huisvesting en veiligheid. Daarnaast heeft de monitor ook een financieel deel. Hierin staan de lagere inkomsten en de hogere uitgaven van de gemeente. Deze zijn vaak het gevolg van de maatregelen die zijn genomen om inwoners, ondernemers en instellingen te ondersteunen tijdens de crisis. Voorbeelden hiervan zijn de verplaatsing van de dak- en thuislozenopvang, de laptopregeling voor leerlingen in het basisonderwijs en het uitbreiden van de terrassen op de Goudse markt.

Update coronamonitor

De Coronamonitor laat gegevens zien vanaf de start van de coronapandemie tot eind 2020. Het monitort daarmee de impact over 2020. Corona is voorlopig nog niet weg en de gevolgen blijven ook in 2021 groot. Door het uitvoeren van periodieke updates brengt de gemeente de (on)zichtbare effecten op termijn in kaart.