Terug naar het overzicht

Lintjesregen in Gouda

Foto van de inwoners die een lintje ontvingen uit handen van burgemeester Pieter Verhoeve.

Op dinsdag 26 april ontvingen 15 Gouwenaars en 1 inwoner uit Reeuwijk een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Pieter Verhoeve in de Goudse Schouwburg. 13 Gouwenaars zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Neefjes en de heer Hagoort zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en de heer Bokern is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Wouter Beute is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hij is vanaf 1974 vrijwilliger bij de wijkgemeente de Veste te Gouda. Hier is hij een aantal jaar voorzitter geweest van de kerkenraad en de beroepingscommissie en lid van diverse vrijwilligersteams. Daarnaast was hij van 1990 tot 2019 vrijwilliger bij de Interkerkelijke contactgroep Maagdenburg. Vanaf 2019 is de heer Beute bestuurslid van Filmclub Toverlint, waar hij het filmfestival en de clubavonden mede organiseert.

Naima Bofarha-Jahouhi is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Zij draagt vanaf 1996 actief bij aan buurtactiviteiten en zet zich in voor burendag, NLDoet en het onderhoud van de buurttuintjes. Daarnaast is zij 25 jaar lang in toenemende mate mantelzorger geweest voor haar buurvrouw, waarbij zij hielp met boodschappen doen, koken, het huishouden en de administratie. Zonder haar hulp had deze buurvrouw niet thuis kunnen wonen.

Paulus (Paul) Bernardus Josephus Bokern is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau

Hij heeft zich jarenlang ingezet bij de Nederlandse Basketball Bond (NBB), Koninklijke Nederlandse Baseball Bond (KNBSB) en de Europese Honkbalfederatie (CEB). Hij heeft binnen deze verenigingen rollen als voorzitter, (internationaal) scheidsrechter en diverse bestuursfuncties vervuld in diverse commissies.

Lea Alice van Coeverden is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Zij was eindredacteur van het Hakehillot Magazine, oprichter van het Joodse datingbureau Stichting Jingles en beheerde de regionale agenda website van Stichting Landelijk Joods Netwerk. Daarnaast doet zij redigeerwerk voor het kwartaalblad ‘Benjamin’, is vrijwilliger en eindredacteur bij RTV Gouwestad en verzorgt gastlessen op scholen namens het Landelijk Steunpunt.

Jan Joseph Hagoort is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Hij was jarenlang bestuurslid bij de CNV. Vanaf 1986 is hij vrijwilliger bij de hervormde gemeente De Oostpoort. Hier was hij onder andere grondlegger/organisator van clubwerk voor de jeugd, kindernevendiensten, middagen voor mindervalide gemeenteleden, sing-ins en jongerendiensten. Daarnaast is hij vanaf 2009 medeoprichter van Stichting Present Gouda, waarmee jaarlijks ruim 150 vrijwilligersprojecten worden georganiseerd in samenwerking met 35 zorg- en welzijnsorganisaties in Gouda.

Willem Honkoop is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hij heeft tot aan zijn pensionering jarenlang spelers en jeugdteams begeleid bij SV Gouda. Sinds 2004 is hij lid van de jeugdcommissie. Door jeugdspelers is het jeugdhonk op het terrein hernoemd tot “JeugdHonkoop” en de wisselbeker tot “de Willem”. Daarnaast is hij vanaf 2005 6 dagen per week te vinden bij SV Gouda als materiaal- en terreinbeheerder voor onder andere het ophangen en repareren van doelnetten, wassen van tenues, onderhouden van het terrein, schilderen en schoonmaken.

Christiaan Ingelse is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

De voormalige stadsorganist en hoofdorganist van de Sint-Janskerk was van 1988 tot 2018 betrokken bij de organisatie van de vele orgel- en (kamer)muziekconcerten in de Sint-Janskerk. Tevens gaf hij rondleidingen bij het orgel, maakte cd’s en gaf medewerking bij de organisatie en uitvoering van de jaarlijkse Nationale Orgeldag. Daarnaast is hij sinds 2018 vrijwilliger bij de Protestantse Kerk Gouda.

Johan Lammert Jongerius is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hij is medeoprichter van Jeugdsoos ‘Over de brug’. Hij was vrijwilliger bij de lokale scheidsrechtersvereniging, voetbalvereniging Jodan Boys, Zaalvoetbal Gouda, CJV jeugdkampen, verpleeghuis “Olympiadehuis” en bij het lokale maatjesproject. Daarnaast was hij begeleider van leerlingen van Het Segment, voorzitter van Mannenkoor Gouda’s liedertafel en momenteel vrijwilliger bij Shantykoor ‘De Vlisterzangers’, verpleeghuis “Olympiadehuis”, bewonersvereniging ‘De ring’ en de lokale Voedselbank.

Franciscus (Frans) Jacobus van Luit is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

In Hoorn heeft hij zich binnen vele stichtingen en verenigingen jarenlang ingezet, waarvoor hij in 2007 de Bronzen Legpenning uitgereikt kreeg van gemeente Hoorn. Hij was oprichter en voorzitter van de Dierenambulance Noord-Kennemerland te Alkmaar en medeoprichter van de Stichting Hulpverleners Respect. Ook in Gouda was hij vrijwilliger bij de Dierenambulance, Gouda 750 jaar stadsrechten en Steunpunt Midden-Holland. Momenteel is hij penningmeester en secretaris van de Fioole Foundation te Gouda en vrijwilliger bij Humanitas, afdeling Midden-Holland.

Margaretha (Margriet) Francisca Augusta Mataheru – de Vries is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vanaf 1999 is zij vrijwilliger bij en bestuurslid van de MS Vereniging Nederland. Hier organiseert ze diverse bijeenkomsten voor mensen met MS en hun partners, bezoekt nieuwe leden en fungeert als contactpersoon en collectant. Daarnaast is zij vanaf 2010 medeoprichter en achtereenvolgens secretaris en voorzitter van de buurtvereniging de Vrouwetoren te Gouda.

Wilhelmina (Wilma) Maria Neefjes – de Jongh is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Zij was vrijwilliger en voorzitter bij de Stichting Wijkteam Nieuwe Park en vrijwilliger bij de Goudsche Cricket- en Footballclub Olympia. Zij is tevens vanaf 2010 initiator/coördinator werkervaringsproject ‘Hoogvlietexpresse’, wat in 2013 de Warme Douche beloning ontving van Tros Radar. Daarnaast is zij vanaf 2011 initiator/coördinator/organisator van het toenmalige project Vreedzame School, thans Vreedzaam Gouda en vanaf 2018 mede-initiator en projectcoördinator van het Kennisnetwerk Sport en Sociaal Domein te Gouda.

Cornelia (Corrie) Johanna van Oort – Burggraaff is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds 2000 is zij vrijwilliger bij het ontmoetingscentrum Van Noord te Gouda. Zij is de drijvende kracht achter de kookgroep, die is ontstaan vanuit de behoefte om een goedkope maaltijd aan te bieden aan personen die het niet breed hebben. Als coördinator verricht zij vele werkzaamheden, zoals het maken van de roosters, het opstellen van de menu’s en het aansturen van de kookvrijwilligers.

Marinus (Rinus) Slingerland is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hij was bestuurslid van de zondagsschool van Hervormde Gemeente Gouda, bestuurslid van Vereniging Protestants Nederland, afdeling Gouda en Bestuurslid jeugdvereniging -14 Onesimus van Gereformeerde Gemeente Gouda. Momenteel is hij vanaf 1993 vrijwilliger bij Stichting Woord en Daad en vanaf 2006 bij Huize Winterdijk. Hij is vanaf 1995 voorzitter/secretaris van Gereformeerde Bijbel Stichting GBS Comité Gouda en vanaf 2000 vrijwilliger bij de Gereformeerde Gemeente Gouda.

Irene Gijsbertha Maria Tielman – Hoogeveen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Zij is vanaf 1988 vrijwilliger bij diverse wijkteams in Gouda, zoals bij ontmoetingscentrum De Buurtstee waar zij het plaatsen van ‘verzetsheldenborden’ in de Vreewijk en de Verzetsheldenbuurt mede realiseerde. Vanaf 2000 is zij vrijwilliger bij Wijkteam Gouda-Oost, waar ze zich inzet voor het Nelson Mandela Centrum en Anne Frankplantsoen. Vanaf 2018 is zij medeoprichter van en vrijwilliger bij de natuurspeeltuin Het Eiland te Gouda.

Johannes Jacobus van Velzen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hij is vanaf 1996 bestuurslid/penningmeester/voorzitter/secretaris VvE Rondohof 1-34, waarbij hij ook klus- en onderhoudswerkzaamheden verricht en (Nieuwjaars)borrels en barbecues organiseert. Hij is vanaf 2006 bestuurslid en hij is secretaris (2008-heden) van de KBO, afdeling Gouda en omstreken. Van 2006 tot 2013 was hij secretaris van Stichting Overkoepelende Samenwerkende Ouderenorganisaties.

Pieternella (Nel) Zaadhof – Figge is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vanaf 1999 is zij voorzitter van de ouderensoos de Brug van de wijkgemeente. Zij organiseert wekelijks soos-middagen voor ouderen, schrijft jaarlijks een verslag voor de kerkenraad, bezoekt zieke soosleden en bezorgt elke maand het blad Elisabethbode en kleine attenties rondom Kerst en Pasen. Van 1999 tot 2018 is zij mantelzorger geweest voor een dame op leeftijd.

Foto: Astrid den Haan