Terug naar het overzicht

Lintjesregen in Gouda 2024

Op de foto staan alle mensen die op 26 april 2024 tijdens de lintjesregen een koninklijke onderscheiding hebben gekregen. In het midden staat burgemeester Pieter Verhoeve.

Op vrijdag 26 april kregen 12 Gouwenaars in de Sint Janskerk een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Pieter Verhoeve. 10 inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, 1 Gouwenaar tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en een andere inwoner tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Ze kregen de onderscheiding vanwege hun grote inzet in de maatschappij.

De heer A. (Aart) Futselaar, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Dit jaar is hij 40 jaar bestuurslid/penningmeester van Schietvereniging De Gouwe Schutters. Hij is daar eveneens wapenmeester, instructeur, baancommandant en wedstrijdcommissaris. Ook is hij verantwoordelijk voor de certificering bij de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA).

De heer D. (Dick) Hakvoort, Lid in de Orde van Oranje Nassau

In 1988 startte hij als vrijwilliger bij het Goudse Vakantie Kinderfeest (GVK) waar hij eerst de bevoorrading van het kinderkamp verzorgde voordat hij toetrad tot de kampleiding. Sinds 1998 is hij actief bij speeltuinvereniging Korte Akkeren / speeltuin De Sluis. Sinds 2017 is hij daar voorzitter. Hij is bijna dagelijks bezig om de speeltuin in optimale conditie te houden.

De heer drs. B. (Bart) ten Hooven, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Was bestuurlijk actief voor de Plaswijckschool en de Stichting de Vier Windstreken. Hij was betrokken bij de ontwikkeling van de tennishal voor Ad Astra. Voor de Protestantse wijkgemeente De Veste was hij onder meer beleidsouderling, leider van jeugdactiviteiten, voorzitter van verschillende commissies en voorzitter van de wijkkerkenraad. Hij heeft veel gedaan voor de fusie naar één PKN Gouda en voor het meerjarig beleidsplan. Momenteel is hij voorzitter van de cliëntenraad bij Zorgpartners Midden Holland.

De heer ing. J.G. (Co) van der Horst, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hij was 17 jaar voorzitter van show- en jachthoornkorps Emergo, 24 jaar bestuurslid van de Goudse postzegelverzamelaarsvereniging. Hij was als voorzitter van het buurtschap Stolwijkersluis betrokken bij de heropening van de gerestaureerde sluis. Sinds 2011 is hij vrijwillig veiligheidscoördinator bij diverse Goudse evenementen waaronder Gouda bij Kaarslicht, Zotte Zaterdag, Gouda Waterstad, Kerstwandeltheater, Samen Loop voor Hoop, evenementen tijdens Gouda 750 en bij diverse community-theaterprojecten. Ook is hij sinds 2013 veiligheidsadviseur voor het Sluiswachtersgilde

De heer B.F. (Fred) Jacobs, Lid in de Orde van Oranje Nassau

In de jaren 70/80 was hij actief als wedstrijdsecretaris en trainer voor de honk- en softbalvereniging The Braves. In de jaren 80 en 90 was hij regiocoördinator bij het Rode Kruis en technisch coördinator bij Gouwestad. Hij was 9 jaar bestuurslid van de Vereniging Experimenteel Radio Onderzoek Nederland en vier jaar voorzitter van de Benelux QRP Club. Hij was ook 12 jaar voorzitter, secretaris en wedstrijdleider bij Windsurfclub Reeuwijk. Hij is sinds 1988 actief als docent, voorzitter wedstrijdklasse en nationaal wedstrijdleider voor de Koninklijke Nederlands Watersport Verbond. Sinds 2000 is hij tevens wedstrijdleider bij Goudse Watersportvereniging Elfhoeven. Sinds 1987 is hij bestuurslid/vicevoorzitter van de Stichting Werkgroep Reeuwijkse Plassen. Sinds 2018 is hij bestuurslid/voorzitter van Buurthuis de Kade en sinds 2019 is hij voorzitter van Stichting Evenementen Gouda en betrokken bij de organisatie van de Houtmanplantsoen concerten. Sinds 2022 is hij vrijwilliger bij Goudasfalt als schipper van het pontje Gein en is hij ook actief als vrijwillig technicus bij de Theaterbakkerij.

De heer L.H.M. (Bert) Kunnen, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds 1991 is hij als bestuurslid actief voor Sociëteit Ons Genoegen. Hij trok de kar van de verhuizing van de sociëteit van de oude schouwburg naar de huidige locatie. Sinds 2008 is hij voorzitter en drijvende kracht van de sociëteit. Sinds 2018 is hij samen met zijn vrouw mantelzorger van een echtpaar wiens kinderen niet in de buurt wonen.

De heer drs. MBA J.A. (Hans) de Leeuw, Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Hij was 12 jaar bestuurslid bij de Terminale thuiszorg Midden Holland. Hij was betrokken bij de fusie met de christelijke thuiszorg in 2006 en hij coördineerde de aanbouw in 2012. Hij is eveneens de oprichter/voorzitter van de stichting Vrienden Van Het Hospice en organiseerde onder meer liefdadigheidsdiners om financiële middelen te genereren. 10 jaar lang was hij bestuurslid van het Ondernemersfonds Utrecht waarvan 7 jaar als voorzitter. Hij was ook intensief betrokken bij de  oprichting van het Landelijk Platform Ondernemersfondsen. Bij de Roei- en Zeilvereniging Gouda was hij 5 jaren als bestuurslid verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw en de vloot met 140 boten. Voor de viering van Gouda750 heeft hij zich als voorzitter van het fonds Gouda750 4 jaar lang ingezet voor het binnenhalen van voldoende financiële middelen om alle projecten te kunnen uitvoeren.

De heer M.J. (Martie) van Loon, Lid in de Orde van Oranje Nassau

In de jaren 70 en 80 draaide hij mee in het DJ-team van So What. Sinds 1995 is hij actief al vrijwilliger bij Gouwestad. Momenteel is hij technisch medewerker bij het radioprogramma Gouwestad Klassiek. Sinds 2016 vervoert hij bezoeker met de shuttle bij het Groene Hart Ziekenhuis en voor De Zonnebloem rijdt hij gasten naar activiteiten en helpt waar hij kan. Sinds 2017 is hij vrijwilliger bij de stichting Open Monumentenstad en sinds 2022 is hij vrijwilliger bij de Stichting Goudse Sint Jan. Daarnaast is hij sinds 1985 mantelzorger van zijn echtgenote en was hij tot de opheffing actief voor de reumapatiëntenvereniging Gouda.

De heer C. (Kees) Speksnijder, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hij is sinds 2008 vrijwilliger bij de Protestantse wijkgemeente Westerkerk. Daar was hij kerkrentmeester. Momenteel is hij onder meer lid van de ontvangstcommissie, is sleutelhouder, houdt toezicht en is aanspreekpunt voor omwonenden. Sinds 2011 is hij ook vrijwilliger in de Sint Janskerk. Als gastheer ontvangt hij bezoekers bij de entree en in de museumwinkel. Sinds 2012 is hij ook vrijwilliger in het stadhuis waar hij entreetickets verkoopt, bezoekers te woord staat en informatie verstrekt. Gouda promoot hij ook tijdens toeristische beurzen.

Mevrouw M.E.J. (Ria) Versluis-Glissenaar, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Zij was 16 jaar lang vrijwilliger bij De Klup, 22 jaar was zij actief als vrijwilliger voor de Vereniging Wereldkinderen in Den Haag, zij is al 36 jaar actief voor de RK parochie St Jan de Doper en zij organiseerde 16 jaar lang kerkdiensten voor patiënten van GGZ Rivierduinen (voorheen de Robert Fleurystichting). Sinds 2014 is zij ook nog bestuurslid en taalcoach bij de Stichting Taalontmoeting.

De heer prof. Dr. J.K. (Hans Kristian) Ploos van Amstel, Officier in de Orde van Oranje Nassau

Was laboratoriumspecialist klinische genetica bij UMCU en hoogleraar genoomdiagnostiek & innovatie aan de UVU. Hij heeft laboratoriumspecialisten opgeleid en was hoofd van de afdeling genoomdiagnostiek. De genetica heeft de laatste 30 jaar een revolutionaire ontwikkeling doorgemaakt met als gevolg dat vrijwel alle medische specialismen direct of indirect met genetische diagnostiek te maken hebben. Als een van de pioniers in Nederland heeft hij de DNA-diagnostiek naar erfelijke ziekten ontwikkeld en beschikbaar gemaakt in de zorg. Hij heeft een 4-jarig opleidingsprogramma voor DNA-onderzoek binnen de Klinische genetische diagnostiek opgezet en zich ingespannen voor verdere professionalisering. Hij was 14 jaar secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica, 12 jaar voorzitter van de Federatie voor Medisch Laboratorium Specialisten en 11 jaar penningmeester van de Stichting Simonsfonds.

Sinds 2018 is hij voorzitter van de Drukkerswerkplaats Gouda.

Mevrouw C.E. (Corrie) Zwart-Hoogendoorn, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Dit jaar is zij 25 jaar actief bij het Streekarchief Midden Holland. Als vrijwilliger heeft zij duizenden pagina’s archiefmateriaal leesbaar en doorzoekbaar gemaakt zoals historische archieven van de burgerlijke stand, 15e en 16e-eeuwse bronnen en verzoekschriften van burgers aan het Goudse gemeentebestuur. Haar werk maakt het makkelijker voor stamboom onderzoekers en historici om onderzoek te doen.

Foto: Astrid den Haan