Terug naar het overzicht

Lessen over democratie

De leerlingen luisteren in de raadszaal naar uitleg over de vergaderingen van de gemeenteraad en hoe je kunt debatteren.

2 maanden per jaar kermis in het centrum van Gouda. Waarom zou dat een goed idee zijn? En waarom juist niet? Over die vraag debatteerden leerlingen van Goudse scholen dit schooljaar.

Het debat was onderdeel van een serie lessen over democratie in Gouda. Tijdens de 1e les vertelden raadsleden over hun werk. Ook legden ze uit hoe de democratie op lokaal en landelijk niveau geregeld is. De 2e les bestond uit een bezoek aan de raadzaal. Daar kregen de leerlingen uitleg over de vergaderingen van de gemeenteraad en vooral over hoe je kunt debatteren. Onder begeleiding van de raadsleden voerden ze zelf een debat over de voordelen en nadelen van 2 maanden per jaar kermis op de Markt.

De voorstanders noemden onder andere de gezelligheid, de leuke muziek, de spreiding van de bezoekers, de financiële voordelen voor de gemeente en de eigenaren van de kermiskramen en de mogelijkheid om de angst voor die enge attracties te overwinnen. Tegenstanders noemden bijvoorbeeld dat 2 maanden te lang is; dan is het niet meer leuk. Ook noemden ze dat de kermis duur, lelijk en ongezond is. Tot slot kregen de klassen een lespakket mee aan de hand waarvan de leerlingen plannen konden maken voor de stad; deze plannen werden aan de raad overhandigd.

De echte enthousiastelingen kregen parallel aan de serie lessen de ruimte om te solliciteren als kinderburgemeester voor het nieuwe schooljaar. In het schooljaar 2023-2024 deden onder andere de Bijenkorf, de Plaswijckschool en de Ridderslag mee aan deze lessen die we samen met de Brede School Gouda organiseren. Meer informatie? Neem contact op met de gemeente.