Terug naar het overzicht

Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Van Schaik-Bruggink

Maandag 14 december reikte burgemeester Pieter Verhoeve een Koninklijke onderscheiding uit aan mevrouw C. (Riny) van Schaik-Bruggink voor haar buitengewone inzet voor de maatschappij. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor onder meer haar inzet voor Stichting Noodfonds Gouda.

Mevrouw Van Schaik zet zich al geruime tijd belangeloos in voor de maatschappij. De afgelopen 15 jaar was zij actief voor de Stichting Noodfonds Gouda. Als consulente van de stichting verleent zij acute hulp aan mensen in uiterste noodsituaties. Nadat is vastgesteld welke hulp noodzakelijk is, biedt zij direct de benodigde ondersteuning. Zij gaat mee bij het aanschaffen van goederen zoals een koelkast, wasmachine of fiets en brengt in sommige gevallen wekelijks leefgeld als bijvoorbeeld een uitkering op zich laat wachten. Daarnaast helpt zij met het leggen van contacten met andere hulpverleningsinstanties.
Mevrouw van Schaik was voorheen actief voor het Swanenburgshofje, inloophuis Domino en zij was actief op het gebied van hulp aan ouders van drugsverslaafden en slachtoffers van incest en seksuele mishandeling.

Stichting Noodfonds Gouda

De Stichting Noodfonds Gouda is in 1995 opgericht als een laagdrempelige voorziening voor Gouwenaars in financiële nood die niet (direct) kunnen worden geholpen door de sociale instanties in Gouda en geen beroep kunnen doen op een kerkgenootschap. De Stichting bestaat uit vier bestuursleden, een werkgroep die aanbevelingen doet en meedenkt over verstrekkingen en een drietal consulenten. De consulenten staan in nauw contact met de maatschappelijke instanties en krijgen via hen de aanvragen binnen. De stichting ontvangt giften van de Protestante gemeente (PKN), de Rooms Katholieke Kerken (PCI), de Federatie van Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnig Protestanten en de Christelijk Gereformeerde Kerk. Incidenteel worden ook donaties van overige Goudse kerken ontvangen.