Terug naar het overzicht

Kindcentrum Westergouwe uitgebreid

Wethouder Thierry van Vugt houdt een toespraak bij de opening van het uitgebreide Kindcentrum. Om de wethouder heen staan een aantal kinderen.

Vandaag heeft wethouder Thierry van Vugt (onderwijs) de uitbreiding van het Kindcentrum ´De Ontdekkingsreizigers´ in Westergouwe geopend. Er zijn voor de tijdelijke huisvesting 6 lokalen bijgeplaatst, waarvan er 2 ook beschikbaar zijn voor de uitbreiding van de kinderopvang. Tegelijk is daarbij het schoolplein uitgebreid om voldoende speelruimte te bieden aan alle kinderen. “De wijk Westergouwe is volop in ontwikkeling en de voorzieningen groeien mee. Het kindcentrum vervult een belangrijke rol in deze wijk die aan het groeien is. Het is een plek waar kinderen op een veilige manier en dicht bij huis naar school kunnen gaan”, aldus wethouder Van Vugt.

De 1e lokalen van het kindcentrum aan de Burgemeester Van Dijkesingel staan er sinds 2016. In 2019 vond een uitbreiding plaats waardoor er inmiddels 10 klaslokalen én 1 gymzaal zijn. Dat aantal is inmiddels echter onvoldoende om onderwijs te kunnen bieden aan de kinderen uit Westergouwe.

Nog meer uitbreidingen gepland

Het Kindcentrum De Ontdekkingsreizigers stond te springen om de nieuwe ruimtes in gebruik te nemen, zegt directeur Miriam de Man: “Het is fijn dat de gemeente Gouda zo snel heeft kunnen anticiperen op de groei van ons kindcentrum.” Ook met de extra 6 lokalen is de ruimte op den duur echter niet toereikend. In de zomervakantie van 2022 wordt de locatie nogmaals met 4 klaslokalen uitgebreid, zodat het Kindcentrum ook de komende jaren met de wijk kan meegroeien. 

Op naar een structurele oplossing

De tijdelijke huisvesting biedt onderdak aan het Kindcentrum totdat de nieuwbouw wordt opgeleverd. Momenteel wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van die nieuwbouw. Het ontwerptraject voor de permanente huisvesting is gestart en wordt de komende tijd in afstemming met de wijk en toekomstige gebruikers verder uitgewerkt. Het is de bedoeling dat die in 2025 in gebruik genomen wordt.

Foto: Astrid den Haan