Terug naar het overzicht

Kademuren binnenstad krijgen periodieke controles

De kademuren in de Goudse binnenstad krijgen vanaf midden 2021 gedurende 1 jaar een maandelijkse controle. Een landmeetploeg bekijkt tijdens de controles of er beweging in de kademuren zit. Na deze 12 maanden worden de kademuren 2 keer per jaar gecontroleerd. Daarnaast worden de kademuren vanaf midden 2021 geïnspecteerd. Daarmee wil de gemeente de technische staat van de kademuren beter leren kennen. Indien nodig kan de gemeente dan ingrijpen.

Onderhoud uitgevoerd

De gemeente Gouda heeft in 2020 onderhoud aan de kademuren uitgevoerd, nadat ze bekeken zijn in 2018 en 2019. De muren zijn gereinigd. Ook heeft een aannemer klein herstelwerk uitgevoerd aan bijvoorbeeld het voegwerk. Dit zegt weinig over de staat van de oude kademuren. Met de controles krijgt de gemeente daarover informatie.

Aandacht voor zwaardere belasting

De kademuren zijn gebouwd in de tijd dat paard en wagen de zwaarste combinatie was. Tegenwoordig rijden er grote aantallen vracht- en personenauto’s langs de grachten en singels. Auto’s parkeren langs de randen van de kademuren. Dat alles zorgt voor een andere en zwaardere belasting van de kademuren. Natuurlijk zijn de kademuren onderhouden en vernieuwd in de loop der jaren. Maar dat zegt weinig over de staat van de kademuren. De gemeente gaat daar daarom meer aandacht aan geven.

Actie op basis van kennis

Door de combinatie van controle en inspectie, denkt de gemeente een goed beeld te krijgen van de kademuren. Afhankelijk van de staat van de kademuren, onderneemt de gemeente actie.

Het controleren van de kades wordt uitgevoerd door Fides Expertise bv. Het bedrijf doet dit met meetprisma’s. Medewerkers van Fides Expertise monteren de prisma’s op de gewenste plaatsen in de voeg van het metselwerk. Daarna worden de prisma’s verbonden met een Robottical Total Station (RTS).

RTS is heel nauwkeurige meetapparatuur die bewegingen kan ‘zien’. Op een aantal plaatsen worden ook zogeheten referentieprisma`s aan de woningen gemonteerd. De gegevens van de prisma’s in de kademuren worden vergeleken met de prisma’s aan de woningen. Daaruit blijkt of de kademuren bewegen. Uiteraard gebeurt het plaatsen van prisma’s aan woningen alleen met toestemming van de eigenaar.

Foto: Astrid den Haan