Terug naar het overzicht

Integrale controle bedrijventerrein Gouwestroom

Twee boa's op de fiets op het fietspad.

Op donderdag 18 april is op bedrijventerrein Gouwestroom een integrale controle uitgevoerd waarbij een groot aantal bedrijfspanden is gecontroleerd. De integrale controle is uitgevoerd door medewerkers van de afdelingen Veiligheid en Wijken en Stadstoezicht van de gemeente Gouda, in samenwerking met ketenpartners, Omgevingsdienst Midden-Holland, Stedin en de politie.

Deze controles worden regelmatig uitgevoerd om te controleren of wet- en regelgeving wordt nageleefd. Er wordt onder andere gecontroleerd op brandveiligheid, milieuzaken, bestemmingsplan, maar ook op signalen van ondermijning en criminaliteit. Met deze integrale controles beoogt de gemeente Gouda de bedrijventerreinen in de gemeente veilig en integer te houden.

Veel ondernemers hadden hun zaken prima op orde. Bij een aantal ondernemers zijn misstanden aangetroffen. In een bedrijfspand zijn verboden wapens, waaronder een vuurwapen en kruisboog aangetroffen. De toezichthouders hebben de zaak overgedragen aan de politie die de wapens in beslag heeft genomen. De eigenaar is aangehouden en de politie heeft de zaak verder in onderzoek genomen.

Stedin constateerde in een bedrijfspand onrechtmatige zegelverbreking en verzwaring van de elektriciteitsaansluiting. Omgevingsdienst Midden Holland constateerde dat in een aantal panden de blusmiddelen niet in orde waren en in verschillende panden ruimtes waren ingericht als slaapvertrekken. Dat laatste is daar niet toegestaan vanwege het bestemmingsplan, maar ook vanwege de brandveiligheid. Ook hier wordt verder onderzoek naar gedaan.   

Meld een vermoeden van criminele activiteiten

Vermoedens van criminele activiteiten of opvallende zaken kunt u melden bij de politie (spoed 112, anders 0900-8844), maar ook anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of online via de website Meld misdaad anoniem. (Vermoedens van) ondermijning kunt u ook melden op de pagina Melding vermoeden ondermijnende criminaliteit

Foto: Astrid den Haan