Terug naar het overzicht

Informatie wateroverlast in Gouda

Wateroverlast 6 oktober 2021: de Bosweg waarbij gedeeltes van de stoep zijn afgesloten ter hoogte van Stichting Bizon.

Vandaag woensdag 6 oktober was er in de regio Gouda sprake van hevige regenval. In diverse buurten hebben bewoners overlast ervaren door de wateroverlast. In samenwerking met de Veiligheidsregio Midden Holland en de hulpdiensten heeft de gemeente zich hard ingezet om hulp te bieden waar nodig. 

De hulpdiensten zijn teruggekeerd nadat verschillende winkels en woningen zijn veiliggesteld. Gelukkig heeft de wateroverlast en de gevolgen daarvan, zover bekend, niet tot letsel geleid bij bewoners en bezoekers. “Ik dank alle hulpdiensten voor de inzet die vandaag is gepleegd”, aldus burgemeester Verhoeve.

Helaas is niet alle wateroverlast te voorkomen. Hebt u vragen of meldingen van wateroverlast, dan kunt u contact opnemen met uw waterschap. Voor vragen over eventueel geleden schade adviseren wij u contact op te nemen met uw verzekering.