Terug naar het overzicht

Huurteam Gouda van start

Sinds 25 maart kunnen huurders die bij een particuliere verhuurder (huisbaas of makelaar) een woonruimte huren, terecht bij het Huurteam Gouda. Het huurteam biedt ondersteuning, informatie en advies bij vragen of klachten over de huurprijs, servicekosten, onderhoud van de woning of de huurovereenkomst.

Met de inzet van het Huurteam Gouda wil de gemeente huurders op de particuliere huurwoningenmarkt de mogelijkheid geven hun woonsituatie te laten controleren op misstanden. Wethouder Tetteroo over de inzet van het Huurteam in Gouda: “Ik ben heel blij met het versterken van de positie van huurders op de particuliere huurdersmarkt. Dat is belangrijk en nodig, in de huidige krappe woningmarkt. Misstanden die daaruit ontstaan kunnen met de hulp van het huurteam nu beter aangepakt worden.”

Hoe werkt het?

Via een woningopname kan het huurteam bepalen of de huurprijs te hoog is of dat er achterstallig onderhoud is. Op verzoek van de huurder kan het huurteam de verhuurder aangeven hoe de misstanden rechtgezet kunnen worden. Als dat niet tot een oplossing leidt, kan Huurteam Gouda namens de huurder een procedure bij de Huurcommissie starten.

Het Huurteam

Huurders in Gouda kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten van het huurteam. Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Kijk dan op de website van Urbannerdam, bel 085 – 273 49 33 of mail naar huurteam@urbannerdam.nl. Er is een beperkt aantal controles beschikbaar in Gouda.