Terug naar het overzicht

‘Huur en Buur’ helpt kwetsbare jongeren op eigen benen te staan

Dit is een oud nieuwsbericht.
Wethouder Anna van Popering-Kalkman door Martijn Bravenboer

Het proefproject Huur en Buur wordt voor Goudse jongeren met 1 jaar (2024) verlengd. Het stadsbestuur heeft daarvoor 40.000 euro gereserveerd. Huur en Buur koppelt kwetsbare jongeren die op zichzelf willen wonen, maar daar nog hulp bij nodig hebben, aan particuliere verhuurders die woonruimte over hebben. De hulp aan jongeren bestaat uit professionele begeleiding plus praktische steun van de verhuurder.

“Dit is een mooi voorbeeld van zorgen voor elkaar”, zegt wethouder Anna van Popering-Kalkman van onder meer Maatschappelijke Ondersteuning. “Mensen hebben elkaar nodig. Als overheid kunnen we niet alles oplossen, daarvoor is de zorgvraag simpelweg te groot. In de toekomst wordt dat alleen nog maar nijpender. Huur en Buur maakt jongeren minder afhankelijk van het formele zorgsysteem en zet in op informele steun door versterking van netwerken, zoals verhuurder, huisgenoten of betrokken buren”.

In 2022 is Huur en Buur (voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar) bij wijze van proef begonnen in Gouda en de gemeente Krimpenerwaard. In de afgelopen jaren zijn in Gouda 7 succesvolle matches gerealiseerd. Meer dan de helft van de jongeren (70%) kwam uit een jeugdhulpvoorziening. Huur en Buur helpt dan ook om de wachtlijsten voor meer intensieve hulpverlening te verkleinen en tegelijkertijd te voorkomen dat jongeren na beëindiging van de jeugdhulp in een gat vallen en bijvoorbeeld dakloos raken.

Het extra proefjaar 2024 biedt de mogelijkheid om te onderzoeken of Huur en Buur structureel een waardevolle aanvulling is op het aanbod van formele en informele zorg voor Goudse kwetsbare jongeren bij hun overgang naar volwassenheid. Daarbij is het doel om meer succesvolle matches te realiseren, onder meer door de bekendheid van Huur en Buur bij inwoners en samenwerkende partners te vergroten.

Extra woonplekken Oosthaven

Huur en Buur is het tweede initiatief in korte tijd dat een toezegging voor financiële steun van de gemeente Gouda ontvangt om kwetsbare jongeren bij de overgang naar volwassenheid te ondersteunen.

Eerder deze week werd bekend dat De Reling geld krijgt voor 5 extra woonplekken. De christelijke stichting biedt kamerbewoning met begeleiding voor jongeren van 18 tot en met 24 jaar. De voorziening is bedoeld voor jongeren die niet langer thuis, maar ook nog niet zelfstandig kunnen wonen; bijvoorbeeld jongeren met onbegrepen gedrag en/of problemen in het gezin. Op dit moment heeft De Reling aan de Oosthaven 7 kamers met gedeelde voorzieningen.

De 5 nieuwe plekken zijn bedoeld voor jongeren van 18 tot 27 jaar, met bovendien het verschil dat jongeren in de uitbreiding huur betalen en waar mogelijk minder begeleiding krijgen. Voor de uitbreiding met 5 plekken ontvangt de stichting vanuit Midden-Holland (gemeenten Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas) jaarlijks een extra subsidie van bijna 135.000 euro. Daarvan draagt Gouda ruim 40.000 euro bij. De Reling wordt daarnaast gefinancierd door de kerk en uit giften.

Foto: Martijn Bravenboer