Terug naar het overzicht

Herdenkingsbijeenkomst slachtoffers aardbeving Marokko

Dit is een oud nieuwsbericht.
Vier brandende kaarsen in rode potjes op een vensterbank met erachter een raam.

De gemeente Gouda organiseert op donderdag 28 september samen met vertegenwoordigers vanuit de Marokkaanse gemeenschap in Gouda een bijeenkomst ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de verwoestende aardbevingen in Marokko. Ook wordt er stilgestaan bij de natuurramp in Libië. Het programma start om 20.30 uur. Iedereen is welkom op de Markt, aan de voorzijde van het Stadhuis. Het duurt tot ongeveer 21.15 uur.

Dit initiatief sluit aan op een behoefte om steun te betuigen aan de inwoners die de afgelopen weken geconfronteerd werden met het onwerkelijke verlies van familie, vrienden en bekenden. Er is een enorme vraag naar hulp en middelen om de verwoeste gebieden weer op te bouwen.

De bijeenkomst bestaat uit toespraken vanuit de Marokkaanse gemeenschap en burgemeester Pieter Verhoeve. Verder is er een moment van stilte en bezinning en de gelegenheid tot napraten in het Stadhuis.

De Gouds-Marokkaanse gemeenschap zal op een ander moment een benefiet organiseren in de Goudse Schouwburg, om geld in te zamelen voor een collectief goed doel voor de getroffen gebieden. 

Het Rode Kruis is zowel in Marokko als Libië ter plekke om te helpen. Giro 6868 is voor donaties om de slachtoffers in Marokko te steunen. Giro 7447 is geopend voor steun aan Libië.

Foto: Astrid den Haan