Terug naar het overzicht

Grip op samenwerken

Grip op Samenwerken was het onderwerp van de regiobijeenkomst georganiseerd op 19 november 2020. Tijdens deze avond kwamen raadsleden vanuit de gemeenten Bodegraven- Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Krimpenerwaard bijeen. Roeland Stolk en Wubbo Wierenga (Berenschot) gaven een presentatie over politieke instrumenten en de raadsleden noemden een aantal uitgangspunten om meer ‘grip’ te bewerkstelligen. Onderstaand de belangrijkste conclusies.

Samenwerking moet geen doel op zich zijn, maar er moet steeds expliciet worden gekeken waarom samenwerking een meerwaarde heeft. Het kan daarbij helpen om bij ieder samenwerkingsverband opnieuw te bepalen wat ook alweer de kernredeneringen waren van deze samenwerking.

De realiteit is dat wie samenwerkt, ook invloed deelt. Dat geldt zowel voor college als op raad. Tegelijk geldt dat raden een zelfstandige kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol hebben. Tijdens de bijeenkomst gaven de raadsleden de volgende punten mee om op te kunnen sturen:

  • de mate waarin gestelde doelen worden gehaald;
  • de mate waarin democratische legitimatie is geborgd;
  • de mate waarin binnen de financiële kaders wordt gebleven.

Tot slot kwamen de deelnemers tot 4 concrete stappen om de grip op samenwerkingsverbanden te versterken:

  1. in kaart brengen aan welke samenwerkingsverbanden wordt deelgenomen;
  2. versterken van de informatiepositie;
  3. logische vergaderdate met afstemming tussen de verschillende raden;
  4. meer samenwerking tussen de raden.

Het volledige verslag geschreven door Arie van Eck, trainee gemeente Krimpenerwaard en de videoverslagen zijn voor raadsleden te vinden in iBabs.