Terug naar het overzicht

Gratis compost voor Landelijke Compostdag

Op de foto staan zakken compost.

Wist u dat er van uw groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (GFT+E) biogas en compost gemaakt wordt? Op zaterdag 23 maart is het Landelijke Compostdag. Om inwoners te bedanken voor het scheiden van GFT+E deelt Cyclus gratis zakken met compost uit.

Locaties en data

U kunt de gratis compost tussen 8.30 en 11.30 uur ophalen op de volgende dagen en locaties:

  • dinsdag 19 maart, winkelcentrum Bloemendaal
  • woensdag 20 maart, winkelcentrum Goverwelle
  • donderdag 21 maart, parkeerterrein Klein Amerika
  • zaterdag 23 maart, parkeerterrein Klein Amerika

Let op! Voor alle locaties geldt: maximaal 2 zakken compost per persoon en op is op.

Waardevolle grondstof

Groente, fruit en tuinafval en etensresten (GFT+E) zijn belangrijk om te hergebruiken. We kunnen GFT+E afval vergisten, wat biogas oplevert. Dit biogas gebruiken we om groen gas (aardgas) en warmte te maken. Wat er overblijft van het GFT+E afval na het vergisten, wordt gebruikt om compost te maken

Compost gebruiken

  • Gebruik in de tuin: u kunt compost gebruiken voor alle soorten groen in de tuin. De gebruiksaanwijzing staat op de compostzak.
  • Bodemverbetering: compost verbetert de bodemstructuur en houdt voedingsstoffen vast in de grond.
  • Stimulatie van bodemleven: compost stimuleert het leven van bacteriën in de bodem en houdt de grond luchtig.