Terug naar het overzicht

Goudse straten worden ingericht op de toekomst

Dit is een oud nieuwsbericht.
Werkzaamheden aan de straat en het riool aan de Graaf Florisweg. Op de foto ziet u een straat die open ligt, rioolbuizen en een kleine bouwkraan.

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda komt met een Water- en Rioleringsprogramma (WRP) voor de jaren 2024 tot en met 2028. In dit plan staat onder andere dat er bij werkzaamheden aan de riolering wordt bekeken of andere uitdagingen in het gebied ook direct aangepakt kunnen worden. Het gaat hierbij om het ophogen van de straat of het aanleggen van waterbergingsystemen.

Wethouder openbare ruimte Michel Klijmij-van der Laan: “Met dit plan is Gouda op de toekomst voorbereid. Met het huidige klimaat kan een goed waterbergingssysteem niet ontbreken. Ook het ophogen van de straat is in veel gevallen nodig. Door de straat niet alleen voor het werk aan de riolering open te breken, maar ook direct voor andere werkzaamheden, heeft de inwoner zo min mogelijk overlast. We gaan hierbij natuurlijk voor een duurzame aanpak. Materialen worden alleen vervangen als het echt nodig is en er wordt gekeken naar een zo goed mogelijke kwaliteit voor een beheersbaar bedrag.”

Met het ingaan van de Omgevingswet op 1 januari 2024 vervalt de wettelijke plicht voor gemeenten om een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen. Water is een belangrijk thema in Gouda. Daarom heeft de gemeente er toch voor gekozen om een WRP op te stellen waarin de ambities, strategie en maatregelen voor het verwezenlijken van de gemeentelijke zorgplichten beschreven worden, inclusief benodigde kostendekking. Het WRP moet nog worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Het is noodzakelijk de uitdagingen binnen het WRP aan te pakken. Gouda staat hierin voor een grote opgave. Desondanks is het gelukt om de stijging van de kosten te beperken. De kosten voor de rioolheffing zullen voor de inwoner in 2024 en 2025 nog stijgen tot € 556,56. Naar verwachting blijven de kosten vervolgens tot ongeveer 2050 nagenoeg gelijk, afhankelijk van de inflatie en onvoorziene omstandigheden. Daarna daalt de rioleringsheffing. Dit komt door de beleidslijn die al in 2014 werd vastgesteld, waarin werd gekozen voor een toekomstbestendige financiering.