Terug naar het overzicht

Goudse Cliëntenraad zoekt 3 nieuwe leden

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om cliënten die een beroep doen op de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet, te betrekken bij de uitvoering van deze wetten. De gemeente Gouda heeft daarvoor de Goudse Cliëntenraad (GCR).

Door het vertrek van een paar leden is de CGR nu op zoek naar 3 nieuwe leden.

Kandidaten voldoen aan het volgende profiel:

 • De kandidaat is een gebruiker (cliënt), een belangenbehartiger of een vertegenwoordiger van gebruikers van de Wmo, de Jeugdwet of de Participatiewet.
 • De kandidaat heeft bij voorkeur (persoonlijke) ervaring met statushouders, de Jeugdwet of de Participatiewet.
 • De kandidaat heeft ervaring met de uitvoering van de wetten (in het sociaal domein) of de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente.
 • De kandidaat is bereid stukken te bestuderen voor de (maandelijkse) vergadering van de GCR.
 • De kandidaat heeft affiniteit met politieke besluitvormingsprocessen.
 • De kandidaat woont in Gouda.
 • De kandidaat werkt niet bij de gemeente en heeft geen functie in een politieke partij of bij een organisatie die direct belang heeft bij de dienstverlening aan cliënten binnen het sociaal domein.

Daarnaast zien we graag de volgende kwaliteiten bij de kandidaten:

 • goed kunnen samenwerken in teamverband;
 • goed in netwerken;
 • communicatief;
 • flexibel;
 • resultaatgericht.

Wat is de GCR?

De GCR geeft het college gevraagd of ongevraagd advies vanuit het gezichtspunt van Goudse gebruikers die te maken krijgen met de uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. In de GCR zitten cliënten of hun vertegenwoordigers. Daarmee is de GCR de schakel tussen de Goudse inwoners en het gemeentebestuur. De GCR vergadert 1 keer per maand. De leden worden door het college van B&W benoemd voor een periode van 4 jaar en ontvangen per vergadering een vergoeding voor hun deelname. Meer informatie kunt u lezen op de website van de GCR.

Naast de Goudse cliëntenraad heeft de gemeente ook een adviesraad ingesteld die adviseert over nieuw beleid: de Goudse Adviesraad Sociaal Domein. Op de website van de GASD kunt u meer over het werk van de GASD lezen.

Waarvoor is de GCR?

De GCR behartigt de belangen van mensen die een beroep doen op ondersteuning of hulp van de gemeente Gouda. De raad gaat na of de uitvoering van het beleid het belang van de cliënt zo goed mogelijk dient. Adviesonderwerpen zijn bijvoorbeeld de uitvoering van de Groene Hart Hopper of de bijzondere bijstand.

Interesse?

Bent u enthousiast geworden en wilt u reageren op deze vacature? U kunt uw motivatiebrief richten aan Dhr. T. de Korte, voorzitter van de GCR. Stuur uw brief voor 1 mei 2021 naar info@goudseclientenraad.nl.