Terug naar het overzicht

Goudse Adviesraad Sociaal Domein zoekt 3 nieuwe leden

Twee handen aan het werk op een toetsenbord van een laptop

De Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD) is een onafhankelijk adviesraad en adviseert gevraagd en ongevraagd het college van Burgemeester en Wethouders van Gouda over het voorgenomen beleid op deelgebieden binnen het sociaal domein. Dit gaat over het beleid van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet. De GASD zoekt per 1 januari 3 nieuwe leden, zodat zij weer compleet zijn.

De kandidaten voldoen aan het volgende profiel:

  • Kennis van het Sociaal Domein.
  • Inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen.
  • Aantoonbare vaardigheden om in een adviesraad te kunnen functioneren. Voorbeelden hiervan zijn netwerken, kunnen omgaan met tegengestelde belangen en contacten leggen met inwoners en organisaties.

De GASD vergadert 1 keer per maand op locatie of digitaal. De werkzaamheden nemen ongeveer 6 uur per week in beslag. Het gaat om een vrijwilligersfunctie maar u krijgt een vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. Dit heet ook wel een vacatiegeldregeling.

Sollicitatieprocedure

In de selectieprocedure wordt rekening gehouden met de gewenste diverse samenstelling van de GASD. Meer informatie over de functie vindt u op de website van de GASD. Of neem contact op met voorzitter van de GASD (Dhr. Ton de Korte), via telefoonnummer (06) 55 36 47 77 of per email: voorzitter@gasd.nl. Uw sollicitatiebrief met beknopt CV kunt u vóór 15 november richten aan voorzitter@gasd.nl.