Terug naar het overzicht

Goudse Adviesraad Sociaal Domein heeft 4 nieuwe leden

twee handen houden zwarte puzzelstukjes vast die in elkaar passen.

De Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD) heeft 4 nieuwe leden. Welkom Gerard Schotanus, Linda Boot, Annet Keijzer en Petra Hamm- van Bodegraven. De Goudse Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijke adviesraad. De GASD adviseert gevraagd en ongevraagd het college van Burgemeester en Wethouders van Gouda over plannen van de gemeente rondom de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Participatiewet en de Jeugdwet. De taken die hierbij horen noemen we het sociaal domein.

4 jaar adviseur van het college van burgemeester en wethouders

De leden van de GASD worden voor 4 jaar benoemd door het college van Burgemeester en Wethouders. De GASD bestaat uit 6 leden en een voorzitter. Met de komst van de 4 nieuwe leden is de GASD weer op volle sterkte.

Heeft u vragen over of voor de GASD? Kijk dan op de website van de Adviesraad Sociaal Domein Gouda.