Terug naar het overzicht

Goudse aanpak om complexe scheidingen te voorkomen

Dit is een oud nieuwsbericht.
Informatiemateriaal voor ouders en kinderen tijdens de lancering van het Scheidingsplein in oktober in Cinema Gouda

Het stadsbestuur gaat nieuwe mogelijkheden verkennen voor een Goudse aanpak om complexe scheidingen te voorkomen. Bij complexe scheidingen gaat het om ernstige, vaak langdurige conflicten tussen (ex)partners. De Goudse aanpak moet erin voorzien dat kinderen niet, of zo min mogelijk de dupe worden van zo’n scheiding. Bijkomend effect is dan dat minder vaak een beroep wordt gedaan op de door de gemeente betaalde jeugdhulp, zoals de inzet van Veilig Thuis en Jeugdbescherming.

“Bij complexe scheidingen verliezen de ouders door aanhoudende, ernstige conflicten vooral het belang en welzijn van de kinderen uit het oog. Dat is funest en kan tot langdurige mentale schade bij kinderen leiden”, zegt wethouder Anna van Popering-Kalkman van onder meer maatschappelijke ondersteuning.

‘Gezinsadvocaat’ als methode

Inmiddels heeft het stadsbestuur het onderzoek naar de ‘Gezinsadvocaat’ afgerond. De gemeenteraad had op dit onderzoek aangedrongen. De ‘Gezinsadvocaat’ is een methode waarbij een gespecialiseerde familierechtadvocaat (tevens mediator) en een gedragswetenschapper samen de complexe scheiding afwikkelen. Momenteel wordt deze methode in 2 regio’s bij wijze van proef toegepast: Hart van Brabant en Den Bosch. Onderdeel van de manier waarop de ‘Gezinsadvocaat’ werkt, is dat de gemeente alle kosten voor het afwikkelen van de scheiding, ook de advocaatkosten, voor haar rekening neemt.

“Daarmee is meteen ook het belangrijkste nadeel van de ‘Gezinsadvocaat’ genoemd”, zegt wethouder Anna van Popering-Kalkman. “De totale kosten bedragen 30.000 euro per scheiding en met de inzet van de ‘Gezinsadvocaat’ is het op dit moment mogelijk voor ouders om bijna volledig kosteloos te scheiden. Dat is wat ons betreft niet de bedoeling. Als gemeente gaan wij geen advocaatkosten vergoeden. De verantwoordelijkheid voor de juridische kosten tijdens echtscheidingsprocedures blijft bij inwoners liggen.”

Kinderen profiteren

Volgens een wetenschappelijke evaluatie profiteren kinderen wél van de aanpak van de ‘Gezinsadvocaat’, meer dan bij een reguliere werkwijze. Anna van Popering-Kalkman: “Ons doel bij de verkenning naar een Goudse aanpak, zowel inhoudelijk als financieel, is dan ook om de sterke punten van de ‘Gezinsadvocaat’ volledig te benutten, maar dan wel met een vernieuwende benadering. Daarbij willen we onder meer aansluiten bij het bestaande hulpaanbod en gaan we de samenwerking zoeken met advocatenkantoren in Gouda. We vinden niet opnieuw het wiel uit; we bouwen voort op de succesfactoren van de elders in Nederland lopende proefprojecten”.

De 1e concrete stap ter voorkoming van complexe scheidingen is al gezet met de lancering in oktober van het ‘Scheidingsplein’. Dit digitale platform biedt informatie voor jongeren, ouders en professionals en bevat ook een uitgebreide gids van beschikbare ondersteuningsdiensten in Gouda. Ook werkt de gemeente samen met Villa Pinedo. Deze organisatie zet ervaringsdeskundigen in om kinderen te steunen en aandacht te vragen voor het perspectief van het kind bij scheiding.

Foto: Astrid den Haan