Terug naar het overzicht

Gouda zet in op duidelijke en begrijpelijke communicatie

Thierry van Vugt en Ruud Bakker tekenen Direct Duidelijk Deal

Transparante en duidelijke brieven en e-mails waarvan de ontvanger direct begrijpt wat er staat. Dat is het doel van Direct Duidelijk. Om dit nog meer bij de medewerkers van de gemeente Gouda onder de aandacht te brengen, ondertekenden wethouder Thierry van Vugt (Onderwijs) en gemeentesecretaris Ruud Bakker maandag 10 oktober de Direct Duidelijk Deal.

Deze deal is een extra stimulans om als organisatie verder te gaan met duidelijke communicatie. Met het ondertekenen van de deal spreekt de gemeente Gouda af om zich in te zetten voor nog duidelijkere communicatie. De landelijke campagne Direct Duidelijk ondersteunt overheidsorganisaties bij het verbeteren van hun communicatie.

Wat is direct duidelijk communiceren?

Direct duidelijk communiceren betekent:

  • rekening houden met de lezer;
  • kiezen voor een persoonlijke benadering en
  • ervoor zorgen dat de taal die de gemeente gebruikt begrijpelijk is.

Wat doet de gemeente Gouda concreet?

In de afgelopen jaren zijn ruim 30 schrijfcoaches bij de gemeente opgeleid om hun collega’s te helpen bij het schrijven van duidelijke brieven. Ook zijn de meest verstuurde brieven aangepast naar B1-leesniveau. Verder geeft de gemeente schrijftrainingen aan haar medewerkers en zorgt ze voor bewustwording op dit onderwerp. Onze website is herschreven en de publieksversie van het bestuursakkoord is ook herschreven tot B1-leesniveau.

Foto: Astrid den Haan