Terug naar het overzicht

Gouda wordt gezonder!

Op de foto ziet u wethouders Bunnik en Dijkstra die op de bakfiets een bezoek brengen aan het initiatief van EcoKids bij de Brede School en de Voedselbank.

Preventieakkoord voor een gezonder Gouda gelanceerd

Gouda wil een stad zijn met gezonde inwoners. Voeding en beweging spelen hierin een grote rol, maar ook een gezonde leefomgeving, het voorkomen van verslavingen, financiële stabiliteit en kunnen meedoen horen hierbij. Op vrijdag 18 juni is het startsignaal van het preventieakkoord ‘Samen stappen zetten naar een gezonder Gouda’ gegeven. In het Gouds Preventieakkoord staan 24 acties om Gouda gezonder te maken.

Wethouder Publieke Gezondheid Corine Dijkstra: “We willen voor de Gouwenaar de gezonde keus zo makkelijk mogelijk maken. Door meer speelplekken en wandel- en fietsroutes, rookvrije sportverenigingen en lidmaatschappen nog toegankelijker maken. Dat doen we echt samen met al die enthousiaste Goudse partijen.” Wethouder Sport Michiel Bunnik is blij met deze aanvulling op het Sportakkoord: “Gezond zijn, zowel fysiek als mentaal, bepaalt of we ons dagelijks leven kunnen leiden en goed in ons vel zitten. Wanneer dat zo is draagt dat bij aan de hele samenleving in een stad.”

Voor en door Gouwenaars

Het akkoord is samengesteld door meer dan 60 inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, samen met SPORT•GOUDA, de GGD en de gemeente. Wethouders Dijkstra en Bunnik gaven, samen met ketenpartners SPORT•GOUDA de GGD, het startsignaal van het akkoord door met elkaar te proosten met een gezonde smoothie. Daarna fietsten de wethouders naar het initiatief van EcoKids bij de Brede School en langs de Voedselbank.

Dries Nagtegaal van de Voedselbank: “Gezonde voeding is over ’t algemeen wat duurder dan minder gezond eten en daardoor niet vanzelfsprekend voor de allerarmsten in onze gemeente. Dankzij onze donateurs en de samenwerking in het preventieakkoord kunnen we de ruim 700 personen (inclusief kinderen) die van de Voedselbank afhankelijk zijn, niet alleen voeding, maar ook gezonde voeding zoals groente en fruit geven.” EcoKids richt zich weer op een hele andere doelgroep en doet ook mee aan het akkoord. Ilonka Cirk: “Ieder kind zou moeten leren hoe hij goed voor zichzelf, de ander en de wereld om hem heen zou kunnen zorgen. Wij geven lessen over de natuur en gezonde voeding, die twee zijn nauw met elkaar verbonden. Voedsellessen van de moestuin tot op het bord. Gezonder Gouda begint voor mij bij de allerjongste leerlingen en de keuze wat ze bijvoorbeeld in hun brooddoos dagelijks mee naar school nemen.”

Meedoen kan!

Voor de komende 3 jaar ondersteunt de gemeente in samenwerking met SPORT•GOUDA lokale partners en initiatieven bij de uitvoering van de acties. Iedereen kan met zijn of haar bedrijf, organisatie, vereniging of burgerinitiatief aansluiten bij het Gouds Preventieakkoord. Voor de uitvoering van alle acties krijgt de gemeente Gouda van het Rijk een budget van € 40.000 per jaar. De organisaties kunnen via de website van SPORT•GOUDA een bijdrage uit de Gouds PreventieakkoordPOT aanvragen.

Het preventieakkoord sluit aan bij de afspraken uit het coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie’.

Kijk voor meer informatie op de website van SPORT•GOUDA.

Foto: Astrid den Haan