Terug naar het overzicht

Gouda lanceert Gouds Leefstijlakkoord

Wethouders Anna van Popering-Kalkman (Welzijn) en Michiel Bunnik (Sport) onthullen logo-bord van Gouds Leefstijlakkoord.

Vrijdag 21 juni is op de Markt in Gouda de aftrap gegeven voor het Gouds Leefstijlakkoord. Wethouders Anna van Popering-Kalkman en Michiel Bunnik gaven met een korte toespraak het belang van het Leefstijlakkoord voor Gouda aan in het bijzijn van een afvaardiging van organisaties uit de cultuur, sport en welzijn.

Wat is het Gouds Leefstijlakkoord?

Het Gouds Leefstijlakkoord is een vervolg op het Sportakkoord (2019) en het Preventieakkoord (2021) waarmee al mooie resultaten voor Gouda waren behaald. Het doel van het Gouds Leefstijlakkoord is de inwoners van de gemeente Gouda zich gezonder te laten voelen door sport, welzijn en cultuur voor iedereen mogelijk te maken. Bewegen, sporten, gezond eten en drinken, dansen, zingen, toneelspelen, muziek maken, het zijn allemaal voorbeelden van dingen waardoor mensen zich fijner en ook gezonder kunnen gaan voelen, fysiek én mentaal. Het Gouds Leefstijlakkoord geeft aan deze onderwerpen een boost en richt zich op jong en oud.

Positieve gezondheid

“Goed in je vel zitten, dat is wat we allemaal willen”, zegt wethouder Anna van Popering-Kalkman van o.a. Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugd en Welzijn. “Dat gaat niet alleen om gezond eten en voldoende bewegen, het gaat ook om contact met anderen, zoals samen zingen, dansen of toneelspelen. Met het Gouds Leefstijlakkoord maken we sport, welzijn en cultuur voor iedereen mogelijk en stimuleren we mensen actief te zijn, fysiek én mentaal.”

Het Gouds Leefstijlakkoord baseert zich op het model van ‘positieve gezondheid’. Het gaat erom of mensen kunnen omgaan met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen en hoe ze zoveel mogelijk eigen regie kunnen voeren. Daarnaast wordt er in het Gouds Leefstijlakkoord gewerkt met 3 pijlers:

  • Het fundament op orde: deelname is mogelijk omdat de organisatie goed is
  • Verbinding & Meerwaarde: verbinding leidt tot een ‘plus’
  • Kansengelijkheid en talentontwikkeling: voor iedereen!

Deze 3 pijlers zijn uitgewerkt in speerpunten die vervolgens weer overgaan in concrete acties.

Stimuleringsbudget uit de LeefstijlakkoordPOT

Er is geld beschikbaar voor lokale initiatieven: de Gouds LeefstijlakkoordPOT. Organisaties die het voortouw nemen bij één of meer actiepunten kunnen daarvoor een bijdrage aanvragen uit een stimuleringsbudget in de orde van enkele honderden tot enkele duizenden euro’s. Het totale budget in de POT voor 2024 is € 100.000. Aanvragen kunnen gedaan worden door het invullen van het online formulier.

Goudse samenwerkingen

Met het Leefstijlakkoord laten ook veel lokale organisaties zien dat ze willen samenwerken voor het gezamenlijke doel ‘meer gezonde inwoners van Gouda’. SPORT•GOUDA heeft van de gemeente de opdracht gekregen om de uitvoering van het Gouds Leefstijlakkoord te coördineren, samen met een kernteam. Het kernteam bestaat uit vertegenwoordigers van SPORT•GOUDA, gro-up buurtwerk, Kwadraad, GGD, Sociaal team, Kwintes, Kernkracht en de Brede School en zorgt ervoor dat alle aanvragen voor initiatieven beoordeeld worden, en het bewaakt de voortgang.

“Werken aan een gezonde leefstijl voor alle Gouwenaars lukt alleen als zoveel mogelijk organisaties en mensen meedoen. Denk aan sportverenigingen, beweegmakelaars, sportondernemers, buurtsportcoaches, leefstijlcoaches, scholen, welzijnsorganisaties, culturele organisaties. Fijn dat we bij deze lancering al een mooie afvaardiging van dit soort organisaties zien”, zegt wethouder Sport, Michiel Bunnik.

Algemene informatie Gouds Leefstijlakkoord

Het Gouds Leefstijlakkoord is na te lezen op de website van SPORT•GOUDA. Hier is ook meer informatie te vinden over de Gouds LeefstijlakkoordPOT en het formulier om een aanvraag te doen. Daarnaast is er ook een facebookpagina en zal er een Leefstijlakkoord Nieuwsbrief verschijnen.

Foto: Astrid den Haan