Terug naar het overzicht

Gouda krijgt extra steun voor aanpak jeugdcriminaliteit

close-up van het Huis van de Stad, met delen van de gevels en details van de gevels.

Gouda is 1 van de 20 gemeenten die extra wordt gesteund door het Rijk in de aanpak van jeugdcriminaliteit. De komende 3 jaar trekt het Rijk tientallen miljoenen euro’s uit om de jeugdcriminaliteit verder terug te dringen in 20 gemeenten. Gouda wordt gevraagd om voor de zomer een plan hiervoor klaar te hebben. Op basis daarvan kan Gouda € 500.000,- per jaar krijgen voor een periode van 3 jaar.

De Nederlandse regering heeft besloten om extra steun te verlenen aan 20 gemeenten om de jeugdcriminaliteit aan te pakken. De steun is bedoeld voor een brede aanpak – Preventie met Gezag – om te voorkomen dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 8 tot en met 27 jaar in de criminaliteit terechtkomen of daarin verder afglijden.

Het gaat goed met de meeste jongeren in Gouda

De meeste jongeren in Gouda kunnen zonder problemen opgroeien, naar school gaan en hun hobby’s of sport uitoefenen. Zij komen niet in aanraking met politie of zorg. Dit geldt helaas niet voor alle jongeren en vraagt daarom blijvende aandacht. Deze jongeren en jongvolwassenen vormen een kwetsbare groep.
Burgemeester Pieter Verhoeve is blij met de extra steun: “In Gouda werken we met andere partners hard samen om jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit aan te pakken. In Gouda hebben we al veel succesvolle initiatieven lopen en we zijn vastbesloten deze verder te versterken. De extra gelden kunnen we goed gebruiken om Gouda nog veiliger te maken.”

De extra steun is in vooral gericht op bestaande succesvolle aanpakken als ook op nieuwe initiateven op het gebied van preventie en re-integratie.

Enkele voorbeelden preventieve aanpak

Een van de programma’s is IPTA (Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid). Dit is een intensief coachingstraject om jongeren te begeleiden naar een opleiding, werk of dagbesteding en heeft als doel het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare jongeren (16 tot en met 27 jaar).

Het AJB-programma (Alleen Jij Bepaalt wie je bent) richt zich op kwetsbare schoolgaande jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Jongeren doen mee aan een teamsport bij een lokale sportvereniging in de buurt van hun school. Zij worden begeleid door specifiek geselecteerde en opgeleide trainers om te voorkomen dat zij crimineel gedrag gaan vertonen. Momenteel nemen 18 jongeren enthousiast deel aan dit programma.

Daarnaast werkt de gemeente Gouda ook met een integrale persoonsgerichte aanpak om jeugdcriminaliteit en overlast te bestrijden. Door nauwe samenwerking tussen verschillende instanties zoals jongerenwerk, buurtsport, coaches, stadstoezicht en het Zorg- en Veiligheidshuis wordt gezamenlijk gezorgd dat jongeren snel de juiste ondersteuning krijgen.

Meer informatie: Preventie met Gezag