Terug naar het overzicht

Gouda kapt populieren voor een veilige leefomgeving

Populieren Burgemeester Jamessingel

Vanaf maandag 22 januari start de gemeente met de kap van 170 populieren in Gouda. De combinatie van zacht hout en snelle groei zorgt ervoor dat de populieren slap en kwetsbaar worden als ze ouder worden. Hierdoor kunnen grote takken gemakkelijk afbreken, zelfs op een dag zonder wind. Dat is gevaarlijk, omdat populieren veel langs fiets- en wandelpaden staan. Na de kap van de populieren, worden er nieuwe bomen geplant.

Wethouder groen Michel Klijmij-van der Laan: “Het is begrijpelijk dat mensen schrikken van het kappen van bomen. Dat is in dit geval echt niet nodig. Groen en biodiversiteit staat heel hoog op de agenda in Gouda, maar de veiligheid van inwoners is natuurlijk onze 1e prioriteit. De bomen die we kappen zijn goed onderzocht en bleken een risico te worden voor de omgeving. Om dat te voorkomen is er goed gekeken naar wat er voor de gekapte bomen in de plaats kan komen, om het groen natuurlijk wel te behouden.”

Kleurrijke berm voor biodiversiteit

De kap start aan de Burgemeester Jamessingel. Op de plaats van de gekapte bomen wordt de berm ingezaaid met en kleurrijke mix van zaden. Langs deze weg kunnen niet direct nieuwe bomen worden geplant, omdat er nog wordt gewerkt aan de bouw van de spoorzone. Ook wordt de weg nog heringericht. Zodra deze plannen zijn uitgevoerd, worden er ook nieuwe bomen geplant.

Biologisch gekweekte bomen

Bij de Ridder van Catsweg worden er voor de gekapte populieren wel direct nieuwe lindes, iepen en eiken geplaatst. Deze bomen zijn veiliger dan de populieren die hun takken verliezen. De bomen die worden geplant voldoen aan het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’. Dat betekent dat ze zo biologisch mogelijk zijn gekweekt. Ook wordt aan het begin van de Ridder van Catsweg het grasveld opgehoogd, het voetpad opnieuw bestraat en de bermen ingezaaid met een bloemenmengsel.

Benieuwd waar populieren worden gekapt?

Via het geografisch informatiesysteem (GIS) kunt u zien waar er nog meer populieren worden vervangen in Gouda. Ga naar Beheer openbare ruimte, Kapvergunning en daarna Kap en herplant populieren. De werkzaamheden duren nog tot eind maart. Het inzaaien van de bermen start half april. De komende jaren worden er nog meer verouderde populieren vervangen in Gouda. Dit gebeurt de komende 4 jaar in verschillende fases.