Terug naar het overzicht

Gouda gaat helpen 29.000 woningen te isoleren

Dit is een oud nieuwsbericht.
Gele isolatie in een muur van een buitengevel in een woonwijk. Groene bomen op de achtergrond

De gemeente Gouda gaat eigenaren van woningen helpen met isoleren. Zo zorgen we er samen voor dat we kunnen overstappen naar een andere manier van verwarmen. Op weg naar een toekomst zonder aardgas. Wethouder Duurzaamheid Michel Klijmij-van der Laan “Ik ben blij dat wij met het Gouds Isolatieprogramma inwoners kunnen ondersteunen. De overgang naar een aardgasvrije stad is heel belangrijk voor onze toekomst en voor de toekomst van Gouda. Tegelijkertijd heeft deze overgang voor iedereen enorme gevolgen. Dan is het fijn om samen te werken en je gesteund te voelen.”

Uitvoering na besluit gemeenteraad

De verwachting is dat de gemeenteraad op 21 december een besluit neemt over dit plan. Zodra bekend is wat de gemeenteraad heeft besloten, kan het plan worden uitgevoerd.

Isoleren is belangrijk om de warmte binnen te houden

Om een gebouw klaar te maken voor een aardgasvrije toekomst, moeten we er eerst voor zorgen dat de warmte binnen blijft. Door isolatie van de gevel, het dak, de ramen en de vloer. Het Gouds Isolatieprogramma, het zogenoemde GIP, helpt daarbij.

We beginnen waar de hulp het hardst nodig is

In 2023 en 2024 starten we met woningen met energielabels G, F en E. En bij huishoudens die problemen hebben met het betalen van de energierekening. Monumenten en beschermd stadsgezicht krijgen vanwege hun bijzondere kenmerken ook voorrang. We denken vanaf 2024 ondersteuning te kunnen bieden aan verenigingen van eigenaars, particuliere verhuurders en woningen van woningcorporaties.

Wat betekent deze hulp voor inwoners?

Dit zijn de plannen voor de komende 2 jaar:

  • Inwoners kunnen meedoen met gezamenlijke inkoopacties voor woningen en gebouwen met slechte energielabels. De gemeente ondersteunt hierbij; Inwoners kunnen bij de gemeente Gouda subsidie aanvragen voor isolatie. Dan kan ook nog gebruik gemaakt worden van de landelijke regelingen;
  • Energieklussers gaan huishoudens helpen, die moeite hebben hun energierekeningen te betalen. Ze zorgen voor het uitvoeren van kleine maatregelen om te besparen op energie. Bovendien is er een regeling om slechte of oude apparaten te vervangen door energiezuinige apparaten;
  • Energiecoaches geven inwoners advies over maatregelen om te besparen. Ook het mobiel energieloket blijft beschikbaar. Hier kunnen inwoners zien welke andere mogelijkheden er zijn om energie op te wekken. Er komt meer maatwerk voor monumenten en beschermd stadgezicht.
  • Monumenten kunnen subsidie voor isolatie aanvragen.

We kijken na 1 jaar of deze aanpak werkt

We denken dat deze aanpak het best aansluit bij de landelijke aanpak én bij wat nodig is in de stad. Maar het kan zijn dat toch andere mensen sneller geholpen moeten worden. Of dat het geld anders verdeeld moet worden. Als dat zo is, dan passen we onze plannen aan. De gemeente zet € 730.000,- apart voor deze plannen en ontvangt ook geld van het Rijk.

Samen maken we Gouda duurzaam

We willen Gouda duurzaam doorgeven aan volgende generaties. Hier spannen we ons maximaal voor in. Dit staat ook in ons bestuursakkoord Geef Gouda door! We handhaven de ambitie om als Gouda in 2040 CO2-neutraal te zijn. Zo maken we Gouda samen duurzaam. Wilt u meer informatie over isoleren en besparen? Kijk dan op de website van Maak Gouda Duurzaam.