Terug naar het overzicht

Gouda bijvriendelijkste gemeente 2023

Een bij op koolzaad

Gouda is door Nederland Zoemt gekozen tot bijvriendelijkste gemeente van Nederland 2023. Gouda zet zich samen met veel bewoners bijzonder in om van de gemeente een veilige en voedselrijke thuishaven te maken voor wilde bijen. Op vrijdag 10 maart neemt wethouder Michel Klijmij-van der Laan deze prijs in ontvangst. Samen met kinderwethouder Duurzaamheid Anne Warga worden bijvriendelijke vaste planten bij de Livingstone school gepoot.

Wethouder Michel Klijmij-van der Laan: “Ik ben bijzonder trots op deze prijs. Wilde bijen spelen een belangrijke rol in de biodiversiteit van onze stad. Daarom helpen we de bijen samen met onze inwoners, zodat ook in de toekomst onze kinderen en kleinkinderen kunnen genieten van onze stadsnatuur.”

Voedsel en nestplekken voor bijen

Wij ontvangen de prijs volgens Nederland Zoemt vanwege de bijvriendelijke bermen, bijvriendelijke bomen en bijvriendelijke buurten in Gouda. Meer dan 60% van het totaal aantal bomen is bijvriendelijk en er zijn veel nestelplekken in de buurt van bloemrijke gebieden.

De jury van Nederland Zoemt roemt Gouda ook om haar maaibeheer. Er wordt vaak pas na de bloei gemaaid, zodat er geen voedsel voor de bijen verdwijnt. Niet alles wordt in 1 keer gemaaid en het maaisel blijft een aantal dagen liggen voor het wordt weggehaald. Zo kunnen insecten eerst een nieuw plekje zoeken.

Betrokkenheid Gouwenaars

Het is echt een gemeenschappelijke prijs. Meerdere afdelingen van de gemeente, onze stadsecoloog André van Kleinwee en de lokale IVN zijn erbij betrokken. Wij kunnen dit als gemeente bovendien niet zonder onze inwoners. Gouwenaars zetten zich in voor wilde bijen en een groenere stad. Zo zijn er speciale tuinambassadeurs opgeleid en adopteerden al 400 buurtbewoners stukjes openbaar groen.

Bijvriendelijke planten poten

Op vrijdag 10 maart, de eerste dag van vrijwilligersdag NLdoet, neemt wethouder Klijmij-van der Laan de prijs in ontvangst. De gemeente krijgt een insectenhotel, bloembollen, bijvriendelijke vaste planten en ecologisch advies cadeau. De vaste planten gaan meteen de grond in: kinderen van de Livingstone school en vrijwilligers gaan direct na de uitreiking aan de slag. 

Helft alle bijensoorten bedreigd

Al die inzet om wilde bijen ook in de stad als Gouda een plek te bieden is broodnodig. In Nederland zoemen 358 soorten wilde bijen, maar de helft van alle soorten is bedreigd. Ze hebben te lijden van de intensieve landbouwmethoden, bestrijdingsmiddelen, verstening en ons ‘traditioneel’ groenbeheer. Dat heeft grote gevolgen voor de natuur én voor de mens. Zo’n 80% van ons groenten, fruit en andere eetbare gewassen is namelijk afhankelijk van bijen.

Samen bouwen aan een gezonde en groene stad

Wij willen samen verder bouwen aan een gezonde en groene stad. We verdubbelen de komende jaren onze inspanningen op het gebied van groen. Zo maken we Gouda steeds meer klimaatbestendig. Ook maken we extra vierkante meters groen in de stad voor meer verschillende planten en diersoorten. Deze ambities staan ook aangegeven in ons bestuursakoord Geef Gouda door.