Terug naar het overzicht

Gemeente voert controles uit bij horeca en ondernemers bedrijventerrein

Gebouw met rook, een alarm en een nooduitgangbordje

Op vrijdag 29 september en op donderdag 12 oktober heeft de gemeente Gouda controles uitgevoerd bij horecaondernemers en bij ondernemers op het bedrijventerrein Kromme Gouwe. Het overgrote deel van de ondernemers had alles prima op orde en zij reageerden positief op de controle. Mede dankzij de medewerking van de ondernemers zijn de controles succesvol en vlot verlopen. 

Samenwerking

De horecacontrole vond plaats samen met de politie, Omgevingsdienst Midden Holland, de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). De controle op het bedrijventerrein Kromme Gouwe vond plaats in samenwerking met politie (onder meer versterkt met toezichthouders vanuit het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit), Omgevingsdienst Midden Holland en Stedin.

Resultaten

Het overgrote deel van de ondernemers had alles prima op orde en zij reageerden positief op de controle. Dat is een mooi resultaat. Bij enkele ondernemingen werden overtredingen geconstateerd en is op basis van de constateringen een onderzoek gestart. Ook zijn er aanwijzingen gegeven binnen welke tijd de ondernemers de constatering moeten herstellen. Tijdens de controles bleek dat bij veel bedrijven de brandveiligheid niet op orde was. Dit gaat dan bijvoorbeeld om niet werkende nooduitgangaanduidingen, het niet op tijd laten keuren van blusmiddelen of het ontbreken daarvan. De betreffende ondernemers ontvangen daarover een brief van de Omgevingsdienst.

De gemeente Gouda verricht met regelmaat preventieve integrale controles in samenwerking met ketenpartners (organisaties waarmee de gemeente samenwerkt). Deze controles zijn onaangekondigd. Tijdens voornoemde controles zijn in totaal circa 30 ondernemers gecontroleerd. Toezichthouders controleerden onder meer op naleving van het bestemmingsplan, juiste bedrijfsvoering, hygiëne, arbeidsomstandigheden, naleving brandveiligheidsvoorschriften en milieuwetgeving. Daarnaast zijn we alert op andere strafbare feiten, bijvoorbeeld ondermijnende drugscriminaliteit of opslag van goederen afkomstig van diefstal/heling. Ook gaan we in gesprek met ondernemers en bewoners over veiligheid en ondermijnende criminaliteit.

Melden helpt!

Vermoedens van criminele activiteiten of opvallende zaken kunt u melden bij de politie (spoed 112, anders via telefoonnummer 0900-8844) maar ook anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000 of online via de website van Meld Misdaad Anoniem (Vermoedens van) ondermijning kunt u ook melden op de pagina Melding vermoeden ondermijnende criminaliteit.