Terug naar het overzicht

Gemeente trekt 400.000 euro uit voor groenblauwe schoolpleinen

Schoolplein van basisschool Goejanverwelle. Op het plein zitten 2 kinderen op een schommel en een paar ouders op een bankje.

De gemeente Gouda stelt 400.000 euro beschikbaar voor het groener maken van schoolpleinen en het verbeteren van de opvang en afvoer van regenwater. Het bedrag (200.000 euro in 2024 en nog eens 200.000 euro in 2025) is bestemd voor Goudse basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs.

“Groenblauwe schoolpleinen zijn belangrijk voor een positieve leeromgeving”, zegt wethouder Thierry van Vugt (o.a. Onderwijs). “Ze nodigen uit tot bewegen en ontdekken, en zorgen voor verbinding tussen leerlingen onderling en tussen de school en de buurt”.

“Bovendien zijn te veel schoolpleinen nog versteend”, voegt wethouder Michel Klijmij-van der Laan (o.a. Klimaat) daaraan toe. “Groenblauwe schoolpleinen kunnen helpen om de omgeving klimaatbestendiger in te richten. Het brengt koelte in de zomer en water wordt beter afgevoerd. Ook is het beter voor de biodiversiteit”.

School draagt zelf ook bij

Een school kan subsidie aanvragen op 4 verschillende onderdelen met een maximum van in totaal 40.000 euro per aanvraag. Die onderdelen zijn: ontwerp (8.000 euro), beheer (5.000 euro), activiteiten met de buurt waarbij het groenblauwe schoolplein onderdeel is van de leefomgeving (2.000 euro) en de aanleg (25.000 euro). Voorwaarde van de stimuleringsregeling is dat de school zelf ook 40.000 euro bijdraagt aan het groener maken van het schoolplein en het verbeteren van de waterhuishouding.

De regeling is laagdrempelig en zo ontworpen dat het aanvragen van de subsidie weinig tijd vraagt van de indiener (de school). Voor 2024 sluit de aanvraagtermijn op 1 september. De schoolbesturen worden deze week en tijdens het Breed Bestuurlijk Overleg op 14 mei verder geïnformeerd over de regeling.

Foto: Astrid den Haan