Terug naar het overzicht

Gemeente Gouda sluit jaarrekening positief af

Verschillende eurobiljetten tussen de 5 en 200 euro met verschillende euromunten op een hoopje.

Het college heeft afgelopen jaar flink geïnvesteerd in Gouda met aandacht voor duurzaamheid, groen, kansengelijkheid, bestaanszekerheid, cultuur, economie, wonen en sport. De gemeente sluit 2023 af met een positief saldo van 11,1 miljoen euro. De gemeente is financieel gezond maar staat tegelijkertijd ook voor grote uitdagingen. Dit stelt het college in de jaarrekening 2023 die het vandaag aan de gemeenteraad heeft gepresenteerd.

Goede financiële uitgangspositie

Wethouder Michiel Bunnik “Gouda staat er ondanks flinke kostenstijgingen goed voor. We hebben een goede uitgangspositie en dat is fijn. Wel zien we dat we minder speelruimte hebben om nieuwe zaken, of plannen die duurder worden door prijsstijgingen en dergelijke op te vangen. Dit vraagt om keuzes”, aldus Bunnik. Het college stelt voor om een deel van de 11,1 miljoen euro toe te voegen aan bepaalde reserves waaronder die van maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en nieuwbouwproject Spoorzone. Het andere deel wil het college toevoegen aan de algemene reserve.

Ontwikkelingen in de stad

De gemeente heeft het afgelopen jaar flink geïnvesteerd in de stad en de samenleving voor een leefbaar en aantrekkelijk Gouda. Enkele voorbeelden zijn:

  • In Gouda zijn 362 nieuwe woningen gebouwd, waarvan 128 sociale huurwoningen.
  • Het verkeerscirculatieplan is verder uitgevoerd en een deel van de regionale doorfietsroute is gerealiseerd.
  • Het scheidingsplein is gelanceerd en de inkomensgrenzen voor minimaregelingen zijn verhoogd.
  • Het bezoekersaantal van binnenstadattracties steeg met 25%. Er is geïnvesteerd in cultuur met een nieuw innovatiefonds en subsidieregeling.
  • Het aantal woninginbraken daalde met 27%. Preventieve en repressieve maatregelen tegen criminaliteit zijn geïntensiveerd. Het aantal meldingen van jeugdoverlast is met 5% gedaald.
  • Het vernieuwde lyceum van De Goudse Waarden is opgeleverd en Campus Gouda heeft zich verder ontwikkeld met samenwerkingen, onder andere met Saxion Hogeschool.
  • Een oud schoolgebouw in De Kadenbuurt werd gesloopt voor een nieuw park.
  • Gouda nam diverse klimaatmaatregelen en voegde aanzienlijk openbaar groen toe. Zo’n 3000 huishoudens kregen energieadvies.
  • Afgelopen jaar werden veel bewonersinitiatieven gesteund met ruim € 210.000 via Stichting GoudApot.

Het huishoudboekje van de gemeente

In de jaarrekening 2023 blikt de gemeente (financieel) terug op het afgelopen jaar. Het geeft inzicht in hoeveel geld er binnenkwam en hoeveel geld is besteed. En het geeft inzicht in waar de gemeente het geld aan heeft uitgegeven. In juli wordt de jaarrekening vastgesteld door de gemeenteraad.

De hele jaarrekening is te zien op de website van de jaarrekening 2023