Terug naar het overzicht

Gemeente Gouda repareert fout in administratie rondom cameratoezicht

Op de foto staat een bordje met daarop ´cameratoezicht´.

In Gouda hangen op meerdere plekken camera’s. Die helpen het veiligheidsgevoel van een buurt vergroten en bij de handhaving van de openbare orde. Aan het besluit om ergens een camera te hangen, gaat een gedegen afweging vooraf, vaak in overleg met Politie en Openbaar Ministerie. Als het besluit genomen is, wordt dat vastgelegd in een document: het aanwijsbesluit. Nu blijkt dat die documenten voor een aantal gebieden ontbreken.

Per toeval ontdekt

Burgemeester Verhoeve: “Een van onze ambtenaren ontdekte bij toeval dat de aanwijsbesluiten niet in het archief zaten. Dat was schrikken. Gelukkig bleek snel dat het om een ontbrekend document gaat en dus niet om een ontbrekende beslissing. Er was, en is, goede grond om op die locaties cameratoezicht te hebben. Dat is destijds afgestemd binnen de driehoek (politie, OM, burgemeester) en tussentijds ook steeds met hen geëvalueerd. Wij waren daarbij in de veronderstelling dat de administratieve borging er was. Dat blijkt nu niet het geval te zijn.”

Meteen handelen

Meteen na deze ontdekking is de gemeente gaan handelen. Aan onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau is gevraagd om snel in kaart te brengen welke impact het ontbreken van een besluit kan hebben. Parallel daaraan is de gemeente nieuwe besluiten gaan voorbereiden. Verhoeve: “Omdat ik die besluiten, ondanks de haast, zorgvuldig wil nemen, was dit niet meteen dezelfde dag al geregeld. Het heeft een aantal dagen gekost, maar nu is alles weer op orde.”

Hoe nu verder?

Zoals gezegd liggen er inmiddels nieuwe aanwijsbesluiten. Daarnaast leren we van deze situatie. We maken duidelijke afspraken over vaste momenten waarop we naast de evaluatie ook een administratieve check inbouwen. En we kijken nogmaals naar onze manier van archiveren. Zijn de verbeteringen die we in de afgelopen 10 jaar op dit gebied hebben doorgevoerd afdoende of is er meer nodig?

Transparantie is belangrijk

Vanzelfsprekend informeren we de Raad en de lokale media actief. Verhoeve: “Dit is natuurlijk heel vervelend. Het liefst wil je dat het niet gebeurd is of dat je het in stilte kunt repareren. Maar dat is niet hoe wij in Gouda werken. Dit is niet goed gegaan en mag ook niet opnieuw gebeuren. Fouten maken kan, maar er moet dan wel ook openheid zijn en snelheid in het herstellen ervan. Dat is wat we doen.”

Foto: Sandra Zeilstra