Terug naar het overzicht

Gemeente Gouda publiceert digitale kaart ‘Zon in Gouda’

Van alle daken in Gouda is 65% geschikt voor het opwekken van zonne-energie. Ook veel daken van monumenten en van panden in de binnenstad zijn geschikt voor zonnepanelen. Wat er allemaal mogelijk is op de daken heeft de gemeente nu in kaart gebracht en is te zien op de website gis.gouda.nl.

Gouda heeft een rijk verleden waarvan nog veel te herkennen is in de huidige stad. Dankzij de eigenaren van monumenten en van panden binnen het beschermde stadsgezicht, blijft dit erfgoed in stand en goed onderhouden. Verduurzamen en behoud van erfgoed kunnen goed samengaan.

Bij monumenten en in de binnenstad wordt niet alleen gekeken naar het aantal zonuren en de grootte van het dak, maar ook naar hoe zichtbaar de zonnepanelen zijn. Op daken die te zien zijn vanaf de openbare ruimte mogen geen zonnepanelen geplaatst worden.

Wethouder Thierry van Vugt (Cultuur, Erfgoed en Monumenten): “Gouda is een historische stad en het is belangrijk om de sterke punten verder te versterken. Daarom kijken we met behoud van ons historisch erfgoed naar de mogelijkheden om de panden te verduurzamen. Met de inspiratiekaart laten we zien wat er bij monumenten en in de binnenstad mogelijk is. Dat is verrassend veel. Wel 50% van die daken is geschikt. Samen met onze nieuwe Regeling Erfgoed en Duurzaamheid 2020 die de mogelijkheden verruimt, is dit een belangrijke stap in het verduurzamen van de stad.”

De digitale kaart sluit aan bij de afspraken uit het coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie’: Gouda moet toekomstbestendig worden: in 2040 moet onze stad CO2-neutraal en aardgasloos zijn. Samen met inwoners en ondernemers zet de gemeente nu stappen voor later, door fossiele brandstoffen te verminderen. Van gas naar wind, zon en andere duurzame energiebronnen.

Op de kaart is ook te zien waar in Gouda al zonnepanelen liggen. Deze daken hebben een gele stip gekregen op de kaart. Wethouder Hilde Niezen (Duurzaamheid en Energie): “Het is een prachtige ‘sterrenhemel’ geworden van honderden stippen op de kaart. Toch is er ook nog veel groen: daar kunnen panelen geplaatst worden, maar liggen ze nog niet. Met deze kaart willen we eigenaren inspireren om zonnepanelen te gaan leggen. Van mij mogen alle geschikte daken een gele stip krijgen.”

De kaart is te vinden op de website gis.gouda.nl, in de rubriek Bouwen (adressen en gebouwen/potentie zonne-energie).