Terug naar het overzicht

Gemeente Gouda koploper mentale gezondheid

Koningin Máxima samen met vertegenwoordigers van gemeentes (wethouders, beleidsmakers en jongeren/boegbeelden). Máxima heeft een bord vast waarop staat: "Mind us leading locals, samen op weg naar een integrale aanpak van de mentale gezondheid van jongeren"

MIND Us heeft gemeente Gouda uitgenodigd om koploper te zijn op het gebied van mentale gezondheid onder jongeren. Koningin Máxima, erevoorzitter van MIND Us, heeft eerder dit jaar een werkbezoek aan Gouda gebracht dat in het teken stond van de invloed van sport op de mentale gezondheid van jongeren. MIND Us was onder de indruk  van de manier waarop Gouda invulling geeft aan het onderwerp mentale gezondheid. Naar aanleiding daarvan is Gouda gevraagd om koploper gemeente te worden, samen met 9 andere gemeentes in het land.

Afgelopen dinsdag 7 november organiseerde MIND Us een 1e koploper bijeenkomst met de koploper gemeenten die zich actief gaan inzetten voor de mentale gezondheid van jongeren en die dit onderwerp in een netwerk met andere gemeentes graag verder uitdiepen.

De mentale gezondheid van jongeren in Nederland staat onder druk. Uit onderzoek blijkt onder meer dat 1 op de 7  jongeren depressieve klachten heeft, 1 op de 3 prestatiedruk ervaart en dat het stigma rondom mentale problemen ook onder jongeren nog groot is. 75% van de psychische problemen ontstaat vóór het 25e levensjaar.  De druk op jongeren is groot en steeds vaker ervaren ze psychische problemen. Dat kan grote gevolgen hebben voor hun toekomst en de toekomst van de maatschappij.

Stichting MIND Us zet zich in voor mentale gezondheid van jongeren. Zij bundelt krachten, stimuleert (vernieuwende) initiatieven en zorgt dat mentale problemen van jongeren de juiste aandacht krijgen. “Samen met jongeren, beleidsmakers, gemeentes, ondernemers en wetenschappers creëren we een podium waar jongeren zich gezien en gehoord voelen. Waar geen taboes zijn en ze zich niet beoordeeld voelen. Daarbij sluiten we aan bij de leefwereld van de jongeren zelf; hun school of college, hun wijk met bijvoorbeeld sportclubs en verenigingen en natuurlijk hun online leefwereld. Hun oplossingen leiden tot meer veerkracht en een goede mentale gezondheid. Samen voor een mentaal gezonde jeugd.”

Tijdens de koplopersbijeenkomst heeft MIND Us samen met vertegenwoordigers van de gemeentes – wethouders, beleidsmakers, jongeren/boegbeelden – een start gemaakt voor gezamenlijke actie op dit onderwerp. Zo werken de gemeentes samen met elkaar aan de aanpak van mentale gezondheid van jongeren.

Gemeente Gouda is vereerd met de uitnodiging om koploper te zijn op dit belangrijke onderwerp. Het is een erkenning voor de stappen die al gezet worden op dit gebied en een aanmoediging om te blijven werken aan ondersteuning die echt het verschil maakt in de levens van Goudse jongeren.

Wethouder Anna van Popering – Kalkman (Jeugd, Welzijn en Publieke gezondheid): “De uitnodiging om koploper te zijn op zo’n belangrijk onderwerp kan je natuurlijk niet afslaan. Mentale gezondheid is niet vanzelfsprekend en vraagt continue inzet. Als gemeente willen wij onze jongeren een zo goed mogelijke basis bieden. Dus investeren wij in dit onderwerp. Mentale gezondheid koppelen aan sport en beweging hoort daar bij, zoals ook blijkt uit vele studies en praktijkervaringen. Wij kijken er naar uit om samen met de 9 andere koplopergemeentes nog meer ervaring op te doen en dit zijn weg te laten vinden naar de jeugd van Gouda.”