Terug naar het overzicht

Geen marktgelden voor gedupeerde marktondernemers

Marktondernemers die momenteel door de coronabeperkingen geen gebruik kunnen maken van hun standplaats in Gouda, hoeven geen marktgeld te betalen. Dat heeft het college van BenW besloten. Deze regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf half december en zal gelden tot het moment dat de ondernemers weer op de warenmarkt mogen staan.

Wethouder Thierry van Vugt (Binnenstad): “Vanaf het begin van de coronacrisis heeft Gouda haar wekelijkse boodschappen op de warenmarkt kunnen doen. Dit is niet in alle steden in Nederland het geval geweest. In goed overleg met de marktmeester en de marktkooplieden werd er zorgvuldig met de coronamaatregelen omgegaan. Sinds medio december is de warenmarkt een stuk kleiner geworden door aanscherping van de sectoren vanuit het kabinet. Het college vindt het niet meer dan redelijk dat de getroffen ondernemers daarvoor gecompenseerd worden.”

Half december 2020 zijn de coronamaatregelen aangescherpt. Vanaf dat moment moesten alle winkels, behalve de foodsector en de drogisterijen, de deuren sluiten. Als gevolg daarvan mochten vanaf dat moment op de warenmarkt alleen nog de kooplieden in de foodsector verschijnen. In Gouda kunnen 16 ondernemers met een vaste standplaats hun plaats voorlopig niet meer innemen. Van deze 16 ondernemers hebben er 5 een vaste standplaats op twee verschillende markten in Gouda. In totaal gaat het om 22 standplaatsen. Ondernemers met personeel kunnen ook gebruik maken van het steunpakket van de Rijksoverheid. Die compensatie geldt echter niet voor andere kosten zoals de marktgelden.