Terug naar het overzicht

Forse daling aantal woninginbraken in 2021

Foto van inbreker die huis probeert binnen te dringen door over een hek te klimmen.

Het aantal woninginbraken is in 2021 met 50% gedaald ten opzichte van 2020. Dat is heel goed nieuws. Burgemeester Verhoeve is verheugd met deze daling en heeft het politieteam Gouda hiervoor extra in het zonnetje gezet. Mede door de vasthoudende inzet van de politie is de woninginbraakdoelstelling van -10% de afgelopen jaren bijna ieder jaar ruimschoots behaald. De gemeente Gouda zet flink in op de aanpak van lokale inbrekers door een intensieve samenwerking met haar maatschappelijke partners zoals het jongerenwerk, de woningbouwcorporaties, de politie en de buitengewone opsporingsbeambten (boa’s).

Burgemeester Verhoeve: “We zijn van 2 inbraken per dag naar 2 inbraken per week gegaan in Gouda. Dat is goed nieuws maar het is nog steeds te veel. Daarom zal de gemeente actief blijven inzetten op inbraakpreventie door hier een coördinerende rol in te spelen.”

In totaal zijn er vorig jaar 137 inbraken gepleegd. In 2017 waren dit er nog 504. Het aantal inbraken blijft gelukkig dalen en het is een feit dat er steeds minder mensen slachtoffer worden van een woninginbraak. Ook dit jaar blijft het belangrijk om in te zetten op de aanpak van de inbraken en deze dalende tendens vast te houden. De coronamaatregelen en de avondklok die begin 2021van kracht was, kunnen de cijfers ook beïnvloed hebben. Daarom blijft het belangrijk dat we ons samen met de politie in 2022 onverminderd inzetten. Zowel preventief als op het opsporen en voor de rechter brengen van verdachten.

Foto: Nationale Politie