Terug naar het overzicht

Flexibel cameratoezicht in de wijk Oosterwei

Op de foto staat een bordje met daarop ´cameratoezicht´.

In de wijk Oosterwei wordt vanaf nu flexibel cameratoezicht ingezet om de blijvende overlast in de wijk tegen te gaan. Het flexibel cameratoezicht wordt ingezet voor de duur van een jaar. In plaats van langdurige inzet van camera’s op vaste locaties worden er flexibele camera’s ingezet op plekken waar de daadwerkelijke overlast plaatsvindt. Door deze maatregel kunnen overlastgevende groepen minder makkelijk ontkomen aan het toezicht.

Bij flexibel cameratoezicht kan de gemeente, wanneer er sprake is van overlast en na overleg met de politie, overal binnen het aangewezen gebied een toezichtcamera ophangen. Als de overlast is verdwenen, wordt een flexibele camera weer weggehaald en ingezet op een andere overlastplek. De gemeente Gouda heeft samen met politie en andere partners uit de wijk al diverse maatregelen getroffen om de overlast in Oosterwei terug te dringen. Het instellen van deze flexibele vorm van cameratoezicht is daar een goede toevoeging op. Het samenscholingsverbod voor de Sportlaan ter hoogte van het parkeerterrein van CVV De Jodan Boys is per 1 september 2021 komen te vervallen.

Het doel van het flexibel cameratoezicht is om de overlast, zoals geluidsoverlast, het plegen van vernielingen, het achterlaten van afval en intimidatie, verder in te dammen.

Foto: Sandra Zeilstra