Terug naar het overzicht

Extra opvangplekken in Gouda voor asielzoekers

Asielzoekerscentrum de Molenwiek

Het college van BenW van de gemeente Gouda wil ten gevolge van de spreidingswet extra opvangplekken mogelijk maken in het tijdelijke Asielzoekerscentrum (AZC) Molenwiek aan de Groningenweg. Deze extra opvangplekken zijn nodig om te voldoen aan de spreidingswet. Deze wet moet zorgen voor een gelijke verdeling van asielzoekers over Nederland. Gezien de situatie in Ter Apel wil de gemeente Gouda zich opnieuw inzetten om de druk op de opvang te verminderen. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om op dit voorstel te reageren via een zogenaamde wensen- en bedenkingenprocedure.

Burgemeester Pieter Verhoeve: “Momenteel is de druk in Ter Apel nog steeds erg hoog en daarom willen we ons als stad blijven inzetten om onderdak te bieden aan vluchtelingen die zich niet meer veilig voelen in eigen land. We vinden het belangrijk dat we elkaar helpen en goed voor elkaar zorgen. We denken dat het niet alleen onze plicht is volgens de wet, maar willen een samenleving zijn waar iedereen erbij hoort, en waarin we mensen die hulp nodig hebben een veilige plek bieden.”

Huidige opvang verloopt goed

Sinds de opening in mei 2023 wonen er ruim 200 asielzoekers in het AZC de Molenwiek. De huidige opvang verloopt goed en er is vanaf het begin goed contact met omwonenden en ondernemers in de omgeving van het AZC. Bewoners van het AZC worden gestimuleerd om actief mee te draaien in de maatschappij. Zo kunnen ze op Nederlandse les, vrijwilligerswerk doen, stages lopen en indien mogelijk betaald werken.

Van 350 naar 407 plekken

Het Molenwiekpand zou al verbouwd worden naar 350 plekken, zoals eerder afgesproken met het COA. Dat worden er nu 407. De verbouwing van het Molenwiekpand is naar verwachting klaar in het eerste kwartaal van 2025.

Opvang vluchtelingen Gouda

Gouda is een gastvrije stad voor iedereen. Behalve de asielzoekers in de Molenwiek vangt Gouda ook ruim 300 Oekraïense vluchtelingen op in de gemeentelijke opvang en wonen er bijna 90 in gastgezinnen in de stad.

Foto: Astrid den Haan