Terug naar het overzicht

Eerste woonunits Molenwieklocatie geplaatst

COA-directeur Milo Schoenmaker, Burgemeester Pieter Verhoeve, wethouders Rogier Tetteroo en Anna van Popering-Kalkman plaatsten de eerste unit.

Gisteren werden de 1e woonunits geplaatst op het terrein van de Molenwieklocatie aan de Groningerweg. De bewoners van de hotelboot verhuizen waarschijnlijk eind april of begin mei naar de units. Dit betekent dat de hotelboot begin mei uit Gouda vertrekt. In het begin vangt de gemeente ongeveer 190 asielzoekers op in de units.

Het Molenwiekpand wordt snel verbouwd, zodat er in totaal plek is voor 350 bewoners. Het gaat nu om een tijdelijke noodopvanglocatie van 5 jaar. Het COA wil samen met de gemeente en geïnteresseerde partijen werken aan het plan om er een permanente en flexibele opvanglocatie van te maken. Deze locatie wordt dan ook gecombineerd met andere functies, zoals bedrijfsruimte voor start-ups, onderwijsfuncties en nieuwe woonvormen voor specifieke doelgroepen.

Foto: Astrid den Haan