Terug naar het overzicht

Drempels wegnemen met Lokale Inclusie Agenda

Deel van het Huis van de Stad

Woensdag 23 februari is de Lokale Inclusie Agenda aangenomen door de Goudse gemeenteraad. Dit plan is de doorstart van hoe Gouda de stad voor iedereen bereikbaarder of opener wil maken. Echte drempels en drempels die mensen ervaren wil Gouda wegnemen. Het moet niet uitmaken of iemand een beperking heeft of ziek is, wat iemands geslacht is of op wie men valt, oud of jong is, een Nederlandse of andere achtergrond heeft of wel of niet veel geld heeft. Gouda is een stad voor iedereen.

Stapje voor stapje verder gaan

Het is niet nieuw dat Gouda graag wil dat iedereen kan meedoen. Daar werken de gemeente en veel bedrijven en organisaties al jaren aan. Het is een proces waarin Gouda stapje voor stapje zichtbaar en voelbaar resultaat wil laten zien. Een voorbeeld hiervan is een proef voor kleine clubs en verenigingen die een financiële bijdrage kunnen aanvragen voor kleine fysieke aanpassingen, zoals een traplift of een aangepast toilet. Een ander voorbeeld is de Buitenschoolse Opvang (BSO) plus. Dit is bedoeld voor kinderen die wat extra hulp nodig hebben en daarom niet naar een gewone BSO kunnen. Een heel ander voorbeeld is de digitale wereld bereikbaarder te maken voor iedereen. Zo wil Gouda graag dat websites voor alle inwoners goed te begrijpen, te lezen, te horen en te zien zijn. 

Meedoen zonder in hokjes te denken

Wethouder Corine Dijkstra: “We hebben al een beleidsnota Iedereen kan meedoen, een visie SamenLeven en nu deze Lokale Inclusie Agenda om zoveel mogelijk inwoners mee te laten doen. Voor iedereen, zonder te denken in hokjes. Bij alles wat we doen moeten we ons afvragen: hoe open en bereikbaar is het eigenlijk? Wij gaan meer advies vragen, testen met ervaringsdeskundigen en bespreken hoe dingen gaan en wat beter kan. De agenda is onderdeel van de opdracht die we kregen van de gemeenteraad. Zij vroegen ons een VN-Verdrag Handicap op te stellen. De gemeente heeft dit breder opgepakt. Niet alleen een plan voor mensen met een handicap of ziekte, maar voor iedereen.”

Lees hier de Lokale Inclusie Agenda. Nu het plan is goedgekeurd door de gemeenteraad, volgt er binnenkort een samenvatting in begrijpelijke taal.

Foto: Astrid den Haan