Terug naar het overzicht

Directeur/bestuurder Woonpartners Rene Mascini ereburger van Gouda

Foto van de zilveren erepenning

Op maandag 21 juni werd René Mascini benoemd tot ereburger van de stad Gouda. Wethouder Tetteroo reikte de onderscheiding vandaag als locoburgemeester van Gouda uit ter gelegenheid van het aankomende afscheid van de heer Mascini als directeur/bestuurder van Woonpartners Midden Holland.

Het toekennen van de zilveren erepenning en het daaraan gekoppelde ereburgerschap van de stad Gouda aan de heer Mascini gebeurt als blijk van grote waardering voor zijn jarenlange uitzonderlijke inzet voor de stad Gouda. De heer Mascini is zeer betrokken bij de Goudse samenleving.

De heer Mascini is sinds 1996 directeur-bestuurder van Woonpartners Midden-Holland. In die periode was hij de verbindende factor tussen de gemeente en de woningbouwcorporatie. Woonpartners Midden-Holland is voortgekomen uit diverse Goudse woningbouwverenigingen. De verzelfstandiging tot woningbouwvereniging, de samenwerking en fusie met corporaties in Waddinxveen leidde in 1999 tot een nieuwe fusie, waarbij Woonpartners Midden-Holland zijn huidige naam kreeg.

Het onderhouden en creëren van nieuwe betaalbare woningen voor mensen die niet zelfstandig in hun woonbehoefte kunnen voorzien, is een maatschappelijke taak van een corporatie. Wat meer vergt en bijzonder is, is het realiseren van leefbare wijken en buurten door wijkontwikkeling. Daar heeft de heer Mascini veel voor gedaan. Door zijn persoonlijke inzet en commitment heeft Woonpartners meermaals geïnvesteerd in Gouda op plekken waar dat vanuit leefbaarheid wenselijk was, maar economisch (nog) niet had gehoeven. Hij heeft laten zien niet alleen een bedrijfsmatige afweging te maken, maar vooral ook een sociaal maatschappelijke. De heer Mascini zegt daar zelf over: “Je bouwt niet alleen een huis, je bouwt een leefmilieu voor de toekomst.”

Enkele voorbeelden van sociaal/maatschappelijke projecten van Woonpartners Midden-Holland:

 • Het tot stand brengen van veilig wonen in Korte Akkeren in de Vogelbuurt.
 • Pact van Savelberg; inrichten van woon-zorgzones.
 • Project het Leliepark met een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking.
 • Een groepswonen-project voor senioren aan de Groen van Prinstersingel.
 • Ouderenhuisvesting in huize Groeneweg, Zuidrandflat, Oranjestaete en Lekkenborgh.
 • Het Nelson Mandelacentrum met wijkfunctie.
 • Een RIBW-voorziening voor dak- en thuislozenopvang aan de Livingstonelaan (samen met Mozaïek wonen).
 • In Gouda Oost zijn er veel projecten opgezet en ondersteund, waardoor de samenhang met de buurt is versterkt. Er is daarbij met name ingezet op de Marokkaanse gemeenschap; jongerenplatform, vrouwen en ouderen. Hier werd in een publicatie van Magazine Binnenlandse Zaken over geschreven. Portiekportiers en buurtouders.
 • Ouderinitiatief voor jongeren van Heuven/Oostvogel-locatie.
 • Westergouwe boerderijkavel de Voorzorg met woningen voor bewoners met ambulante zorg.
 • Het in stand houden van historische panden in de binnenstad zoals: De Doelen, Lange Tiendeweg, Het Willem Vroesenhuis en Groene weg (goudleerkamer).

Daarnaast was hij op persoonlijke titel initiator van de Goudse weekendschool. Wethouder van Vugt zegt hierover: “Met de Goudse Weekendacademie, het alumniproject van de Goudse Weekendschool, wordt beoogd kwetsbare jongeren de kans te geven hun talenten te ontwikkelen en hun sociale en praktische vaardigheden te vergroten. Tot op de dag van vandaag is de heer Mascini bij het initiatief betrokken. Hij steekt veel tijd in zijn ambassadeursrol en zorgt onder andere voor de werving van sponsoren die de begroting (naast de gemeentelijke subsidie) moeten rondmaken.”

Bovendien is hij voorzitter van de Bouwsoos. Bij de Sociëteit voor Bouwen en Wonen Midden- Holland ontmoeten overheden, woningcorporaties, ontwikkelaars, architecten, bouwers, adviseurs, installateurs, makelaars, investeerders, financiers, toeleveranciers, kortom: ondernemers, directeuren en beslissers uit de gehele bouwkolom elkaar.

De zilveren erepenning van de stad Gouda

De zilveren erepenning van de gemeente Gouda is een hoge stadsonderscheiding. Zij wordt sinds 1939 in zeer bijzondere gevallen toegekend als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan hen die zich voor Gouda in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt of door hun grote en algemeen erkende verdiensten op enigerlei gebied zich die toekenning waardig hebben gemaakt. De ontvanger van de zilveren erepenning wordt ingeschreven in het register van ereburgers van de stad Gouda.