Terug naar het overzicht

Denk mee over sport en bewegen in Gouda

Dit is een oud nieuwsbericht.
Een groep kinderen rent op het voetbalveld van ONA achter een bal aan.

De komende maanden gaan we in Gouda aan de slag met het bedenken en opschrijven van een nieuw sport- en beweegbeleid. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat nog meer inwoners genoeg bewegen en kunnen sporten wanneer zij dat willen? U kunt meedenken over het nieuwe beleid!

Als gemeente maken we het nieuwe sport- en beweegbeleid niet alleen. We gaan graag in gesprek met sporters, verenigingen, de Goudse Sportraad, SPORT●GOUDA, commerciële sportaanbieders, mensen uit het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven of de welzijnssector. We vragen zoveel mogelijk Gouwenaars en professionele partners om met ons mee te denken.

Denkt u mee?

In kleine groepen gaan we tijdens 1 of 2 bijeenkomsten over verschillende thema’s met elkaar in gesprek. Meepraten kan ook schriftelijk of in een (online) persoonlijk gesprek. We willen de gesprekken voeren van maart tot en met juni. Wilt u meedenken? Meld u dan aan via het aanmeldformulier. Wilt u liever schriftelijk reageren? Stuur dan een e-mail naar gemeente@gouda.nl.

Sport steeds belangrijker

Het huidige sportbeleid staat in de nota ‘Sport en bewegen in Gouda 2022’. Die is in 2017 opgesteld. Inmiddels zijn we 6 jaar verder en is er veel gebeurd. Daarom bepalen we nu hoe we verder willen. Sport en bewegen is ook in Gouda de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Er kwam meer aandacht en meer geld voor. Toch zijn er nog veel uitdagingen. Zo stijgt het aantal mensen dat voldoende beweegt langzaam en is armoede een belangrijke reden om niet te sporten. 

Foto: Astrid den Haan