Terug naar het overzicht

Definitieve uitslag Tweede Kamerverkiezing bekend

Op 17 maart 2021 vond de Tweede Kamerverkiezing plaats. De VVD is in Gouda de grootste partij, gevolgd door D66 en PVV. Het opkomstpercentage in Gouda was 79.85%. Hieronder vindt u de definitieve uitslagen van Gouda per partij.

Lijstnummer Partij Aantal stemmen 2021 Aantal stemmen 2017
1 VVD 7.546 7.361
2 PVV 3.960 5.471
3 CDA 3.136 4.400
4 D66 7.238 5.750
5 GroenLinks 2.796 4.660
6 SP 2.294 3.188
7 PvdA 2.621 2.733
8 ChristenUnie 3.029 2.721
9 Partij voor de Dieren 1.988 1.558
10 50PLUS 507 1.202
11 SGP 1.940 1.996
12 DENK 1.746 1.735
13 Forum voor Democratie 1.913 797
14 BIJ1 217
15 JA21 1.090
16 CODE ORANJE 152
17 Volt 1.161
18 NIDA 314
19 Piratenpartij 105 164
20 LP (Libertaire Partij) 32 7
21 JONG 51
22 Splinter 143
23 BBB 112
24 NLBeter 45
25 Lijst Henk Krol 30
26 OPRECHT 38
27 JEZUS LEEFT 26 43
29 U-Buntu Connected Front 8
30 Blanco Lijst 48
35 Modern Nederland 4
Totaal aantal geldige stemmen 44.290 44.221

Er waren 90 blanco stemmen, 93 stemmen waren ongeldig. In Gouda zijn er 55.697 kiesgerechtigden en in totaal zijn 44.473 stemmen uitgebracht. Meer informatie over de verkiezingsuitslag vindt u op onze verkiezingspagina. Hier kunt u ook de processen-verbaal bekijken.