Terug naar het overzicht

De Goudse Cliëntenraad is op zoek naar nieuwe leden

Leden van de GCR.

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om cliënten die een beroep doen op de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO), Jeugdwet en Participatiewet te betrekken bij de uitvoering van deze wetten. De gemeente Gouda heeft daarom de GCR ingesteld. De GCR geeft het college van burgemeester en wethouders advies vanuit het gezichtspunt van de Goudse gebruikers die te maken krijgen met de uitvoering van de 3 genoemde wetten. Dit wordt ook wel het sociaal domein genoemd.

De Goudse Cliëntenraad is op zoek naar nieuwe leden. We zoeken iemand die voldoet aan onderstaande punten:

  • U bent een gebruiker (cliënt), een belangenbehartiger of een vertegenwoordiger van gebruikers van de hierboven genoemde wetten.
  • U bent bereid stukken te bestuderen voor de (maandelijkse) vergadering van de GCR.
  • U bent niet werkzaam bij de gemeente, u heeft geen functie in een politieke partij of bij een organisatie die direct belang heeft bij de dienstverlening aan cliënten binnen het sociaal domein.

Daarnaast zien we graag dat u:

  • goed kunt samenwerken in teamverband;
  • goed kunt netwerken;
  • communicatief bent;
  • resultaatgericht bent.

Over de GCR

De GCR vergadert 1 keer per maand. Leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar en ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor hun deelname. Voor meer informatie zie de website van de Goudse Cliëntenraad.

Interesse?

Bent u enthousiast en wilt u reageren op deze vacature? U kunt uw motivatiebrief schrijven aan Dhr. T. de Korte, voorzitter van de GCR, via info@goudseclientenraad.nl. U kunt reageren tot 21 oktober.

De 1e gespreksronde is op 30 oktober. Een 2e ronde is op 10 november.