Terug naar het overzicht

De gemeenteraad verwelkomt weer publiek!

Welkom op de publieke tribune

Vanaf woensdag 6 oktober is de publieke tribune tijdens openbare vergaderingen van de gemeenteraad of de voorbereidende commissies weer toegankelijk voor belangstellenden. Inwoners van Gouda zijn dus weer van harte welkom om vergaderingen van de gemeenteraad en de commissies bij te wonen.

De coronamaatregelen

Per 25 september is de 1,5-meterregel losgelaten en is er een coronatoegangsbewijs. Wat betekent dit voor de vergaderingen van de gemeenteraad?

Voor vergaderingen van de gemeenteraad hoeft u geen coronatoegangsbewijs te laten zien. De publieke tribune geldt als publieke plaats. Daarom heeft u geen vaccinatie-, test- of herstelbewijs nodig. Raadsleden hebben vanwege hun mandaat als volksvertegenwoordiger altijd toegang tot de vergadering. De gevallen waarin daarvan kan worden afgeweken zijn geregeld in de Gemeentewet.

Het staat gemeenten vrij de opstelling van de publieke tribune op 1,5-meter te handhaven. Ook mag de publieke tribune niet of beperkt worden opengesteld, omdat de vergaderingen live worden uitgezonden en opgenomen. Daar kiest Gouda niet voor, u bent van harte welkom.

Aanmelden

We willen u vragen om u van tevoren aan te melden. Aanmelden kan tot 16.00 uur op de vergaderdag via griffie@gouda.nl. Vermeld hierbij uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.