Terug naar het overzicht

Conceptplan herleef het Goudse stadhuis!

Het stadhuis op de Markt in Gouda.

1e plannen voor de nieuwe invulling van het stadhuis richting gemeenteraad

Het college heeft besloten om te komen tot een passende herbestemming van het Goudse stadhuis waarbij meer maatschappelijke betekenis en verbinding met de stad ontstaat. Afgelopen periode zijn de ideeën en informatie vanuit de stad opgehaald en gebundeld. Iedere Gouwenaar kreeg de kans om dat te doen. Zowel digitaal als tijdens bijeenkomsten in de wijken. Ook zijn externe experts betrokken bij het ontwikkelen van het nieuwe plan. “Het is mooi om te zien dat het doel is behaald om via een brede participatie tot een mooie en verbindende invulling te komen voor het stadhuis. Ik denk dat dit plan de Gouwenaar weer trotser zal maken op dit prachtige iconische monument”, aldus wethouder Thierry van Vugt (cultuur & erfgoed, vastgoed).

Het Goudse Stadhuis is uniek en puur in haar soort. Het vrijstaand middeleeuws stadhuis staat in het hart van de stad en vormt het middelpunt en de trots van de Goudse samenleving. Het doel is om te komen tot een herbestemming waarbij er verbinding is met alle Gouwenaars. Hieruit zijn 3 verschillende functies ontstaan, namelijk een ontmoetingsfunctie waarbij horeca in de Burgerhal en werkplekken een divers publiek bijeen moet brengen. De inspirerende functie wordt vervuld door de cultuurhistorische waarde die het pand van nature heeft. Dit wordt verder versterkt door bijvoorbeeld een verhalende route of audiotour aangevuld met artistieke belevingskunst. Tot slot krijgt het stadhuis een ceremoniële functie die het van oudsher heeft, voor onder andere huwelijksvoltrekkingen, naturalisatiebijeenkomsten, het ontvangen van officiële ceremoniële bezoeken en belangrijke evenementen.

De herbestemming van het stadhuis is bedoeld voor de Goudse gemeenschap; de Gouwenaar, het verenigingsleven, commerciële bedrijven en (culturele) ondernemers. Deze nieuwe levendige plek delen we met trots aan (inter)nationale bezoekers met aandacht voor historie en cultuur. Het stadhuis is het icoon van Gouda, met een unieke positie langs de cultuurhistorische as van de Waag, de Sint Janskerk en Museum Gouda. “Een nieuwe, ambitieuze invulling doet recht aan het unieke stadhuis en is een prachtige versterking van de rijke kunst- en cultuurprogrammering die Gouda te bieden heeft”, aldus Marc de Beyer, directeur van Museum Gouda en betrokkene bij de planvorming. De plannen sluiten aan bij de doelen uit de Toekomstvisie Gouda 2030 om te investeren in de onderscheidende kracht van Gouda als stad van historische waarde en cultuur.

Verder zijn maatregelen in beeld gebracht om het Stadhuis toegankelijker te maken en duurzaamheidsinvesteringen te doen. In eerste instantie betreft dit het aanbrengen van een lift en maatregelen die de energieprestaties van het gebouw aanzienlijk verbeteren. Deze moet resulteren in een CO2-besparing van 52%.

Bekijk de houtskoolschets van het stadhuis (pdf).