Terug naar het overzicht

Complete metamorfose Zuidelijk Stationsgebied Gouda is afgerond

Dit nieuwsbericht is verlopen.
Het stationsplein wordt geopend door onder andere wethouders Klijmij-van der Laan en Van Vugt en oud-wethouder Hilde Niezen door de teruggeplaatste, historische beelden te onthullen.

Na 3 jaar bouwen is het Zuidelijk Stationsgebied in Gouda opnieuw ingericht. 3 nieuwe fietsenstallingen, een nieuw busstation en een verbouwde stationshal zorgen ervoor dat reizigers makkelijker overstappen van de fiets op het openbaar vervoer. Met het nieuwe stationsplein en de heringerichte openbare ruimte is er nu een waardige entree naar de binnenstad gemaakt. Gemeente Gouda, ProRail, NS en provincie Zuid-Holland bewoners, wijkteam en bedrijven, maakten de transformatie van het gebied samen mogelijk.

Met het onthullen van de teruggeplaatste, historische beelden markeerden de bestuurders van Gouda, ProRail, NS en provincie Zuid-Holland het afronden van de werkzaamheden die van start gingen in het najaar van 2019. Het nieuwe stationsgebied geeft fietsers, wandelaars en openbaar vervoer meer ruimte. En door meer plek te bieden aan de vele fietsen in het gebied, is het voor reizigers aantrekkelijker om de fiets te combineren met het openbaar vervoer.

Het vernieuwde stationsgebied: openbaarvervoersknooppunt en de stadsentree zijn verbeterd

Wethouder Michel Klijmij-Van der Laan: “Voor het zuidelijk stationsgebied was de opgave tweeledig, namelijk het verbeteren van het openbaarvervoersknooppunt en het ontwikkelen van een stadsentree (‘stadsfoyer’). Wij hebben de stad actief betrokken bij onze plannen. Er is samen met bewoners een compleet ontwerp gemaakt waarbij gebruik werd gemaakt van ideeën van het Bewonersinitiatief Zuidelijk Stationsgebied. Er is een compact, eigentijds busstation en een heel goede oplossing voor fietsparkeren gevonden. In totaal zijn er circa 3000 fietsparkeerplekken, verdeeld over 3 stallingen. Er is meer ruimte voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer en het gebied is autoluwer geworden. De 2 monumentale platanen zijn behouden en versterken de verblijfskwaliteit en de groene uitstraling van de omgeving.

Wethouder Thierry van Vugt: “Het vernieuwde stationsgebied is nu een waardige stadsentree waarin bewoners en bezoekers zich welkom voelen in Gouda. Met een duidelijke routing naar de binnenstad, een mooi Stationsplein en onder meer nieuwe horeca. Met het plaatsen van de 4 nieuwe beelden, is een mooi stukje cultuurhistorie toegevoegd. In het najaar wordt op het Stationsplein ook het Telepoort kunstwerk geplaatst, wat nog extra bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit in het gebied. We zijn er trots op dat het gelukt is om samen met belanghebbenden een integraal plan te maken. En dat de uitvoering en het draagvlak gedurende al die jaren is gebleven.”