Terug naar het overzicht

Bronzen erepenning voor Nico Boerboom

Foto van burgemeester Pieter Verhoeve die de bronzen erepenning uitreikt aan Nico Boerboom.

Op woensdag 16 februari heeft burgemeester Pieter Verhoeve de bronzen erepenning uitgereikt aan de heer Nico Boerboom. “De heer Boerboom heeft jarenlang een cruciale functie vervuld in het vastleggen en digitaal beschikbaar maken van informatie over het historische en het hedendaagse Gouda. Voor al zijn inzet ontvangt hij vandaag een bronzen erepenning”, aldus burgemeester Verhoeve.

De geschiedenis in beeld

De heer Boerboom heeft als actief lid en huisfotograaf van de Historische Vereniging Die Goude jarenlang alles in beeld gebracht wat met de geschiedenis van Gouda te maken heeft. Ook had hij aandacht voor het digitaal verbeteren van oude beelden om ze geschikt te maken voor publicaties. De heer Boerboom heeft onder andere deel uitgemaakt van de redactie van Tidinge. Dit is een rijk geïllustreerd historisch tijdschrift waarbij uiteenlopende Goudse historische thema´s behandeld worden.

Naast de zorg voor de website van de vereniging en het actualiseren van de informatie op de website, heeft de heer Boerboom ook gezorgd voor het digitaliseren van de historische boekenreeks van Die Goude. Onder meer uitgaven van de vorige eeuw die niet meer te verkrijgen zijn, maar ook het boek “Duizend Jaar Gouda” uit 2002. Dit is een handboek over de geschiedenis van Gouda met ruim 800 bladzijden. Het doel hierbij is om de rijke en culturele geschiedenis van Gouda op een toegankelijke manier in beeld te brengen en te behouden. Er zijn weinig historische verenigingen in het land die hun historisch onderzoek uit het verleden zo volledig digitaal inzichtelijk hebben gemaakt.

Goudse straatnamen

De heer Boerboom heeft samen met anderen alle straten in Gouda in beeld gebracht in de vierdelige straatnamenboekenserie ‘Stad van de Gouwenaars’. Met zijn grote kennis van de huidige straatnamen in Gouda, werd hij enkele jaren geleden lid van de straatnamencommissie en heeft hij de gemeente geadviseerd over de namen van onder andere tunnels, bruggen, nieuwe wijken, buurten, parken, straten, pleinen en paden.

Erepenning

De erepenning in brons wordt toegekend als blijk van grote waardering voor grote aansprekende verdiensten op verschillende gebieden die een bijdrage leveren aan de Goudse gemeenschap en/of voor het ontplooien van initiatieven die van grote en langdurige of blijvende betekenis zijn voor de Goudse samenleving. De bronzen erepenning kan worden toegekend aan personen en organisatie voor hun grote actuele verdiensten voor de stad op een bepaald gebied.

Foto: Astrid den Haan