Terug naar het overzicht

Bronzen erepenning voor Fonds Gouda750

De bestuursleden van Fonds Gouda750 en wethouder Thierry van Vugt

Bij de afsluiting van de feestperiode Gouda750 heeft het Fonds Gouda750 de bronzen erepenning van de Stad Gouda ontvangen uit handen van wethouder Thierry van Vugt. Het Fonds Gouda 750 heeft zich de afgelopen 3 jaar ingezet voor de financiering van het feestjaar Gouda750. Van Vugt: “Dankzij de inzet van voorzitter Hans de Leeuw en de andere leden van het Fonds Gouda750 hebben we de afgelopen 6 maanden zo’n 150 activiteiten in het kader van 750 jaar stadsrechten kunnen uitvoeren.”

Fonds Gouda750 is in 2019 opgericht voor het financieren van het vieren van 750 jaar stadsrechten en fungeert sindsdien als loket voor de financiering van het feestjaar Gouda 750. Een loket voor zowel initiatiefnemers van activiteiten die financiering zochten, als voor bedrijven/inwoners die wilden sponsoren. Het fonds heeft sponsoren aangezocht, een goede doelen diner georganiseerd en het fonds heeft zich ingespannen voor goede bestemmingen van de Goudse Iconen om zoveel mogelijk geld beschikbaar te hebben voor alle Goudse initiatieven.

Het fonds heeft ruim een miljoen euro aan extra middelen verzameld voor het financieren van alle activiteiten. Fonds Gouda750 bestaat uit de bestuursleden: Hans de Leeuw (voorzitter), Henk Verwaal (penningmeester), Aletta de Sauvage Nolting (secretaris), Geert Bouwmeester en Onno van Beijnum (algemene bestuursleden).

750 jaar stadsrechten

Dit jaar viert Gouda dat zij 750 jaar geleden stadsrechten heeft gekregen van Graaf Floris V. Om het een feest voor en door de stad Gouda te laten zijn, zijn inwoners en organisaties in Gouda gevraagd om activiteiten te organiseren om de verjaardag van Gouda te vieren. Tal van activiteiten zijn door Gouwenaars aangemeld bij het fonds voor een financiële bijdrage. Veel meer dan waarvoor de gemeente geld beschikbaar had gesteld. Om alle activiteiten te kunnen bekostigen heeft het fonds gedurende 3 jaar inspanningen verricht om budget bijeen te brengen.

Bronzen erepenning van de gemeente Gouda

De erepenning in brons wordt toegekend als teken van grote waardering voor grote aansprekende inzet op allerlei gebied die een bijdrage leveren aan de Goudse gemeenschap en/of voor het ontplooien van initiatieven die van grote en langdurige of blijvende betekenis zijn voor de Goudse samenleving. De bronzen erepenning kan worden toegekend aan personen én aan organisaties.

Foto: Astrid den Haan