Terug naar het overzicht

Bronzen erepenning voor burgerinitiatief Singelpark Gouda

Project Singelpark Gouda werd zondag 30 mei waardevol afgesloten. Het bestuur van de stichting ontving een bronzen erepenning van wethouder Hilde Niezen namens het hele college. Singelpark Gouda heeft met behulp van vele vrijwilligers in de afgelopen 4 jaar gezorgd voor meer groen rondom de Goudse singels. Met de erepenning spreekt het college haar waardering uit voor de uitvoering van dit project.

Meer groen, minder steen

Singelpark Gouda startte als burgerinitiatief door een groep enthousiaste Gouwenaars. Hun hoofddoel: meer groen, minder steen langs de singels rondom de Goudse binnenstad. Dit verbetert de directe leefomgeving van de inwoner, het leefklimaat van de stad en helpt bij het bergen van water. Ook maakt meer groen een bezoek aan de binnenstad van Gouda nog aantrekkelijker, wat ook voordelig is voor de ondernemers in de stad.

Blijk van waardering

De wijze waarop Stichting Singelpark Gouda het project tot ontwikkeling heeft gebracht, zorgt voor grote waardering van het college. Wethouder Klimaat Hilde Niezen: “Dit is gedaan met professionele, realistische plannen, goede samenwerking met betrokkenen en goede communicatie waardoor het project breed werd gedragen in Gouda. Niet overal kon steen zomaar vervangen worden voor groen, bijvoorbeeld bij parkeerplekken. Ondanks deze uitdagingen hielden de initiatiefnemers het doel voor ogen. Dat is bewonderenswaardig.”

Een project van heel Gouda

Het project Singelpark is succesvol uitgevoerd door onvermoeibare initiatiefnemers met een groen hart voor de stad. Allereerst werd er een plan gemaakt door deskundigen op het gebied van stadsontwikkeling. Dat plan is besproken met de gemeente en andere belanghebbenden, zoals omwonenden, woonorganisaties en aanliggende bedrijven, ondernemers, bedrijven en verenigingen. De uitvoering is in gedeeltes uitgevoerd, waarbij elke keer partijen in die buurt werden betrokken. Hen werd gevraagd om op eigen wijze een bijdrage te leveren. Hierdoor voelden velen zich betrokken bij de ontwikkeling van het Singelpark. Via succesvolle crowdfundingsacties, sponsoring en behulpzame vrijwilligers zijn alle deelprojecten tot een goed einde gebracht. Zo zijn er langs de Houtmansgracht in een paar uur tijd 3000 planten in de grond gezet.

Bronzen erepenning van de gemeente Gouda

De bronzen erepenning wordt door het college van burgemeester en wethouders toegekend aan personen of organisaties als blijk van grote waardering voor bijzondere en actuele verdiensten.